DEN HAAG - De VVD en de PvdA hebben al overeenstemming bereikt over enkele voorstellen om de begroting voor 2013 voor ongeveer 2 miljard euro aan te passen. 

Met dit akkoord worden de forensentaks en de langstudeerboete teruggedraaid, evenals het liggeld voor zieken en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg.

Ook gaat er 100 miljoen euro extra naar startende leraren en komt er een doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder erop achteruit te gaan.

Wel gaat daarmee de AOW-leeftijd sneller omhoog dan in het Kunduz-akkoord werd afgesproken: naar 66 jaar in 2018 in plaats van in 2019, en naar 67 jaar in 2021 in plaats van in 2023. 

Dit maakten VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom maandagmiddag bekend. Rutte spreekt over aanpassingen "in de context van het begrotingstekort". Samsom spreekt van "belangrijke verbeteringen".

Bekostiging

Door het vitaliteitssparen te schrappen, een samenvoeging van de levensloopregeling en de spaarloonregeling, zullen de verschillende maatregelen worden bekostigd. Ook de belasting over het afsluiten van verzekeringen gaat naar 21 procent, en de 155 miljoen die door de Kunduz-partijen was gereserveerd voor duurzaamheidsdoeleinden is van tafel.

De aanpassingen voor de begroting zullen nog deze week behandeld worden tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer.

Weken

De onderhandelaars weerspreken verder berichten dat er al in één of twee weken een definitief akkoord ligt. "Het gaat snel, maar dat is onrealistisch", aldus Rutte.

Zowel VVD als PvdA willen geen garantie geven dat het ook tot een definitief regeringsakkoord zal komen.

GroenLinks

GroenLinks laat weten teleurgesteld te zijn dat PvdA en VVD "belangrijke groene maatregelen" schrappen in het  deelakkoord. Fractievoorzitter Jolande Sap wil voorafgaand aan de financiële beschouwingen een debat waarin de fractievoorzitters hun oordeel geven over het nieuwe "grijze" begrotingsakkoord.

Sap: "Ik had gehoopt dat we in Diederik Samsom een groene bondgenoot zouden hebben. Maar helaas blijkt dat een illusie te zijn. Het eerste wat hij doet als onderhandelaar is de groene maatregelen uit het Lenteakkoord overboord gooien. Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor wat we de komende jaren op groen kunnen verwachten van een PvdA-VVD kabinet."

GroenLinks maakt bezwaar tegen de bezuiniging van 155 miljoen euro op vergroening van de economie, en het schrappen van de forensentaks. De partij wil weten hoe het milieu hiervoor wordt gecompenseerd.

Eerder liet GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver al weten aan NU.nl dat met de aanpassingen van de VVD van het lente-akkoord, ook hij kritischer zal gaan kijken naar de maatregelen die in het voorjaar werden afgesproken.

Economie

D66, die ook deelnam aan het Kunduz-akkoord dit voorjaar, laat weten blij te zijn dat PvdA en VVD het begrotingstekort niet laten oplopen, maar fractievoorzitter Alexander Pechtold maakt zich wel zorgen over het effect van de lastenverzwaringen op de economische groei, de werkgelegenheid en de gezondheid van bedrijven.

Volgens Pechtold worden verzekeringen door de aanpassingen voor iedere Nederlander 11,3 procent duurder (het Verbond van Verzekeraars voorziet per huishouden jaarlijks meer dan 100 euro extra kosten) en worden de lasten verder met zo'n 400 miljoen euro verhoogd. "Teleurstellend dat Rutte en Samsom ervoor kiezen om de belastingen fors te verhogen. Dit akkoord kost banen en zal voor meer faillissementen zorgen", aldus Pechtold.

Ook het CDA wijst op de lastenverzwaringen. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: "Per saldo schiet niemand iets met dit akkoord op. Deze plannen leiden tot een lastenverzwaring van 350 miljoen euro. Iemand die naar zijn werk rijdt, is goedkoper uit, maar vervolgens betaalt hij weer meer voor zijn verzekering."

Ook is hij blij dat de langstudeerboete van de baan is, maar vreest hij voor een sociaal leenstelsel.

90 procent

Per saldo blijft volgens Buma echter 90 procent van het Kunduz-akkoord overeind: "Benieuwd wat de PvdA nu gaat doen. Zij nam eerder er flink afstand van, maar lijkt nu het meeste van dat akkoord over te nemen.''

Net als GroenLinks wil Buma een debat over het deelakkoord. Hij noemt het "vreemd'' dat het kabinet van premier Mark Rutte de begroting voor volgend jaar dinsdag zal verdedigen, terwijl Rutte in zijn rol als Kamerlid voor de VVD afstand zal nemen van een reeks daarin vastgelegde plannen. Hij wil daarover duidelijkheid in een debat met de informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA).

SP

De SP laat zich positief uit over de aanpassingen in de begroting voor 2013. SP-Kamerlid Arnold Merkies noemt de afschaffing van de forensentaks en de langstudeerboete "verstandige maatregelen", net als het schrappen van het liggeld in ziekenhuizen en de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg.

"Maar het is jammer dat de dekking voor de voorstellen bij de oudere werknemers wordt gehaald", aldus Merkies over het sneller sneller verhogen van de AOW-leeftijd en het beperken van het budget om oudere werknemers aan het werk te helpen. 

Verder hoopt hij nog dat de verhoging van het eigen risico en de btw-verhoging van tafel zullen gaan. Merkies: "Ik mag aannemen dat de discussie over die onderwerpen nog niet gesloten is. De verhoging van het eigen risico naar 350 euro is voor veel mensen een enorme aanslag op de portemonnee, zeker van de PvdA verwacht ik dat ze daar niet mee akkoord gaan."

Lees ook de reacties van belangengroepen op het deelakkoord

Volg de special over het formatienieuws