DEN HAAG - Mochten VVD en PvdA inderdaad de forensentaks terugdraaien, dan neemt de VVD volgens GroenLinks 'afstand van het lente-akkoord'.

Dat zegt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver tegenover NU.nl.

Volgens bronnen van de Telegraaf en RTL Nieuws zal tijdens de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer deze week over de begroting van volgend jaar, de reiskostenvergoeding door PvdA en VVD worden gered door mogelijk het vitaliteitspakket te schrappen. 

Het vitaliteitspakket moet ervoor zorgen dat ouderen en gehandicapten aan het werk komen. 

Klaver vindt echter dat er niet alleen moet worden gezocht naar financiële dekking voor het schrappen van de forensentaks, "maar ook de milieuwinst die de taks opleverde, mag niet onder de wijziging lijden".

Uit doorberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam naar voren dat de invoering van de forensentaks zou leiden tot minder autoverkeer en dus minder belasting voor het milieu.

Kritischer

Mochten VVD en PvdA deze gevolgen voor het milieu niet compenseren, dan zal GroenLinks volgens Klaver "ook kritischer kijken naar andere maatregelen van het lente-akkoord".

Tot noch toe heeft GroenLinks telkens ingestemd met de afgesproken maatregelen uit het begrotingsakkoord dat in het voorjaar werd gesloten tussen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks.

ChristenUnie

De ChristenUnie maakt geen bezwaar tegen het schrappen van de forensentaks. Wel waarschuwt CU-Kamerlid Carola Schouten ervoor dat er wel regelingen beschikbaar blijven voor ouderen om aan het werk te kunnen.

Lees het laatste nieuws over de formatie