DEN HAAG - De Raad van State is kritisch over de verplichte voorlichting op scholen over homo- en transseksualiteit, die minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) op aandringen van de Tweede Kamer gaat invoeren.

De verplichte lessen zullen vanaf december worden gegeven op lagere scholen en in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

De Raad van State vraagt zich echter af waarom de lessen niet in de hogere klassen van de middelbare scholen worden gegeven. Juist daar speelt seksuele geaardheid vaker een rol bij conflicten en pesten dan in eerdere jaren.

Extra aandacht

Bovendien vraagt het hoogste adviesorgaan zich af of het wel eerlijk is om specifiek aandacht te besteden aan seksualiteit. Het zou de indruk geven dat voor andere vormen van discriminatie geen bijzondere aandacht nodig is.

Volgens de minister is het wel van belang extra aandacht te besteden aan seksualiteit, omdat dit in de praktijk een moeilijk bespreekbaar onderwerp is gebleken.

Kerndoelen

Om aan de bezwaren van de raad tegemoet te komen, heeft ze de tekst van de zogeheten kerndoelen aangepast. Het doel is nu geformuleerd als "leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit". Ook is aandacht voor verschillen in cultuur en levensbeschouwing vastgelegd in de doelen.

Door meer aandacht te besteden aan seksuele diversiteit op scholen, moet een tolerant schoolklimaat ontstaan voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender jongeren.

Naast het aanpassen van de kerndoelen, worden op 250 scholen proeven gedaan om te kijken welk soort voorlichting het beste werkt. Er wordt onder meer gewerkt met rollenspellen en met het instellen van vertrouwenspersonen.