DEN HAAG - Het is niet aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om zich te mengen in het conflict tussen het VUmc en longarts Piet Postmus.

Dat schrijft zij vrijdag aan de Tweede Kamer.

GroenLinks had vragen gesteld over Postmus, die eind augustus door het ziekenhuis op non-actief werd gezet omdat zijn positie onhoudbaar was.

Volgens Schippers gaat het om een arbeidsrechtelijke zaak, waarvan haar de inhoud niet bekend is. Het instellen van een onderzoek, zoals GroenLinks graag had gezien, is volgens Schippers niet aan de orde.

Meldingen van mensen uit de zorg worden volgens Schippers bekeken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De minister noemt het essentieel dat het melden van misstanden in vrijheid kan gebeuren.

Notitie

Postmus werkt momenteel op verzoek van het ziekenhuis aan een notitie, waarin hij zal aangeven hoe hij de relaties en de communicatie wil herstellen. Hij vindt dat de omgekeerde wereld, maar doet het toch omdat hij graag weer aan de slag wil.

Postmus kwam in conflict met het ziekenhuis toen hij naar de raad van toezicht stapte om zijn bezorgdheid te uiten over de veiligheid van patiënten. Dat hij op non-actief werd gezet, zorgde voor brede verontwaardiging, onder meer bij patiëntenverenigingen.