DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat minister Leers alsnog de invoering van strengere regels voor gezinsmigratie uitstelt.

Een meerderheid in de Kamer ondersteunt een motie van GroenLinks om de invoering van de aanscherping per 1 oktober op te schorten tot het einde van de formatie.

Eerder donderdag liet minister Leers (Immigratie en Asiel) weten dat de aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie niet meer kan worden uitgesteld, vanwege uitvoeringsproblemen.

Juridisch is het volgens hem onmogelijk om aanstaande maandag (1 oktober) al wetgeving af te blazen.

Leers wijst erop dat het onderwerp eerder niet 'controversieel' is verklaard door de oude Kamer, waardoor het een zaak zou zijn geweest van het nieuwe parlement.

Het is ook al een Koninklijk Besluit. Terugdraaiing zou een heel nieuwe procedure vergen en minstens 2 maanden kosten.

Systemen

Diverse systemen zijn ook al aangepast en om dat allemaal te veranderen, zouden de betrokkenen ook nog eens tot eind van het jaar bezig zijn en een hoop extra werk hebben. Terugdraaien zou ook nog eens miljoenen kosten.

Tijdens het debat zei Leers dat de Kamer altijd de mogelijkheid heeft om wetgeving spoedig terug te draaien, maar dan wel de consequenties moet aanvaarden.

Hij zegt de 'nieuwe politieke realiteit te accepteren' maar zich wel verantwoordelijk te voelen voor een 'zorgvuldig wetgevingsproces'.

Leers zei verder vrijdag in de ministerraad te bespreken hoe invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van de motie.