DEN HAAG - Bij de Nederlandse regering is niet bekend dat er in internationaal verband gewerkt wordt aan een verdrag tegen godslastering.

Dat zei staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer op vragen van de VVD-er Klaas Dijkhoff.

Een zegsman van de Arabische Liga zou onlangs hebben gezegd dat onder meer met de Europese Unie wordt gewerkt aan een verdrag tegen blasfemie, aldus Dijkhoff.

Maar Knapen zei dat hem hierover niets bekend is. Hij zei het ook niet nodig te vinden en zich tegen een dergelijk verdrag te zullen verzetten.

In verscheidene islamitische landen waren onlangs soms gewelddadige protesten tegen het anti-islamitische filmpje Innocence of Muslims (Onschuld van Moslims) uit de Verenigde Staten. De roep om een verbod op godslastering kwam daarbij weer naar boven.