DEN HAAG - De financiële sector krijgt mogelijk een eigen tuchtcollege, net zoals medici, advocaten en notarissen hebben. Minister Jan Kees de Jager van Financiën laat onderzoeken of zo'n college kan en moet worden opgericht.

De Jager komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, die zeker wil weten dat de bankierseed ook echt tanden krijgt.

De eed wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen in de financiële sector die klanten adviezen geeft altijd als eerste het belang van de klant en van de maatschappij voor ogen heeft.

De eed is een van de antwoorden van de politiek op de financiële crisis van de afgelopen jaren waarin banken wereldwijd door overheden moesten worden gered. Verder zijn de bonussen in de sector gemaximeerd, zijn de buffers van banken verhoogd en is er meer toezicht op risicovolle ondernemingen.

Iedereen

De Jager legde de Tweede Kamer maandag in een overleg uit dat de eed niet alleen gaat gelden voor raden van bestuur en raden van commissarissen, maar voor iedereen die financiële adviezen geeft aan klanten. Baliemedewerkers, schoonmakers en cateraars binnen een bank worden uiteraard wel uitgezonderd.

CDA en PvdA stelden voor om een tuchtcollege in te stellen dat ook consequenties kan verbinden aan het verzaken van de bankierseed. De gevolgen zouden dan strafrechtelijk of privaatrechtelijk kunnen zijn.

Gepast ontslag

Volgens De Jager is de bankierseed zeker geen voorbeeld van vrijblijvende symboolwetgeving. Hij vindt ook dat banken medewerkers die de eed weigeren af te leggen, zou moeten ontslaan. Dat is een vorm van ''gepast ontslag'', die stand zal houden voor de rechter, schat de CDA-minister in.

Een ruime meerderheid in de Kamer steunt de plannen van het kabinet. De VVD had nog de meeste aarzelingen. De liberalen steunen het wetgevingspakket op zich wel, maar zijn bang dat Nederland doorslaat en bovendien te ver vooroploopt ten opzichte van andere landen in Europa.

VVD

De nieuwe wetten leiden niet alleen tot veel extra administratie, maar ook tot een slechtere concurrentiepositie ten opzichte van banken in andere landen waar de regels nog niet zo streng zijn, vreest de VVD. En dat kan weer leiden tot minder kredietverlening aan burgers en midden- en kleinbedrijf, waarschuwde VVD-Kamerlid Matthijs Huizing.