BRUSSEL - Nederland wil dat de Europese Unie bespaart bij haar ongeveer 50.000 ambtenaren. Zo zouden de pensioenen wel wat lager kunnen, net als sommige toelagen. Ook het aantal personeelsleden kan minder.

Samen met 7 andere EU-landen, waaronder Duitsland, maakt de regering in Den Haag zich sterk voor deze bezuinigingen.

In een niet-openbare brief, die maandag door media werd opgepikt, roepen zij de Europese Commissie in Brussel op met concrete voorstellen te komen om de personeelskosten verder terug te dringen.

De EU-lidstaten, de commissie en het Europees Parlement buigen zich over de Europese begroting voor de jaren 2014-2020.

Begroting

De commissie wil in die periode ruim 1000 miljard euro uitgeven. Nederland en andere landen vinden dat het met ruim 100 miljard minder moet.

Staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken) besprak de voorstellen voor de komende meerjarenbegroting maandag in Brussel met zijn EU-collega's.

Volgens hem is ''de ambitie gegroeid'' om er in november uit te zijn. Dan willen de Europese leiders op een speciale top de meningsverschillen over de omvang van de Europese begroting overbruggen.