DEN HAAG - Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren.

Dat blijkt uit de Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof), die minister Jan Kees de Jager maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het Nederlandse begrotingstekort is voor volgend jaar geraamd op 16,7 miljard euro, wat neerkomt op 2,7 procent van het bruto binnenlands product. Van die 16,7 miljard is 13,5 miljard van de rijksoverheid, maar de decentrale overheden komen ook nog eens 3,2 miljard tekort.

Gelijkwaardig

De wet Hof bepaalt nu dat rijk en decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens Europese afspraken terug te dringen. De eurolanden hebben eerder afgesproken om hun tekort in structurele termen (gecorrigeerd voor conjunctuurwisselingen) in evenwicht te brengen.

De Jager heeft de afgelopen maanden samen met minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) overlegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.