DEN HAAG - De door staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) ingestelde reviewcommissie is positief over de onderwijsplannen van hoge scholen en universiteiten.

Dat maakt het ministerie maandag bekend. Alle opleidingen zijn minimaal als 'goed' beoordeeld.

Drie instellingen kregen het predicaat 'excellent', namelijk de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en de Hanzehogeschool. 33 instellingen zijn volgens de commissie 'zeer goed' en 15 'goed'. De Open Universiteit is de enige die uitstel heeft gekregen.

De Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek is ingesteld om de onderwijsinstellingen meer op kwaliteit te kunnen beoordelen. De instellingen moesten in hun plannen aantonen hoe zij zich onderscheiden op kwaliteit.

Prestatieafspraken

Op basis van deze plannen gaat Zijlstra met alle instellingen prestatieafspraken maken. Over vier jaar wordt beoordeeld of de doelstellingen zijn gehaald. De financiering van de instellingen is hier mede van afhankelijk.

"De afspraken zijn niet-vrijblijvend. Instellingen die de afspraken niet nakomen of de doelstellingen niet halen raken dat geld gewoon weer kwijt", aldus de staatssecretaris.

Ambitieus

Zijlstra spreekt van 'realistische, maar ambitieuze plannen'. "Daar is iedereen bij gebaat: de instellingen zelf, docenten, de studenten, straks hun werkgevers en uiteindelijk de samenleving als geheel", aldus Zijlstra.

Voor de kwaliteitsimpuls is een bedrag ingeboekt dat kan oplopen tot 325 miljoen in 2016. De verdeling van dit bedrag vindt plaats aan de hand van de prestatieafspraken.

Bureaucratie

In de Tweede Kamer was er eerder dit jaar kritiek op het instellen van de reviewcommissie.

Volgens diverse partijen zijn er al genoeg instellingen die de kwaliteit van het onderwijs beoordelen en levert nog een commissie alleen maar extra bureaucratie op.