DEN HAAG - De VVD heeft de PvdA maandag bevraagd over de proportionaliteit van wetten die de financiële sector gezond moeten maken. De PvdA wil onder meer dat de voorgestelde bankierseed breder gaat gelden.

Tijdens een debat met minister Jan Kees de Jager (Financiën) over wetgeving om de financiële sector te hervormen, benadrukte PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dat er nog veel moet gebeuren om de financiële sector gezond te maken.

De PvdA vindt dat de voorgestelde bankierseed niet alleen moet gelden voor de top van financiële instellingen, maar voor alle medewerkers die klanten financieel advies geven.

VVD-Kamerlid Matthijs Huizing vroeg daarop: "Wil de PvdA ook nog dat de financiële sector competitief is? Te veel wetgeving kan ook nadelige gevolgen hebben voor de sector. In hoeverre slaan we niet af en toe door en raken we ook bedrijven die helemaal niet schuldig zijn aan de problemen?"

Maar volgens Nijboer moeten financiële instellingen alles doen wat in het belang is van de klant "en voor zover dat niet het geval is mag die sector best kleiner".

Tuchtcollege

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum wil dat er een tuchtcollege komt in de financiële sector. Dat zou bankiers moeten kunnen straffen als zij zich niet aan de bankierseed houden.

PvdA'er Nijboer voelt er in ieder geval voor dat het overtreden van de eed privaatrechtelijke dan wel strafrechtelijke consequenties heeft. Wat betreft een eventueel tuchtcollege wil hij eerst weten hoe de minister daarover denkt.

De Jager

Volgens minister Jan Kees de Jager gaat de bankierseed al breed gelden: "Voor iedereen, behalve voor diegenen voor wie dat niet nodig is, wordt die bankierseed van toepassing. Dus niet voor de baliemedewerker en de schoonmaker, maar wel voor trainers en adviseurs van hoog tot laag."

De Jager zegt met de bankierseed te beogen dat financiële instellingen de waarden en normen die je mag verwachten, binnen die instellingen worden opgenomen.

Ook zei hij de Kamer toe in overleg te treden met de sector om te kijken naar de mogelijkheden om consequenties te verbinden aan de bankierseed, zoals via een tuchtcollege.  "Ik sta in ieder geval sympathiek tegenover het sterker maken van die eed", aldus De Jager maandag.