DEN HAAG - Het CDA wil dat er een tuchtcollege komt in de financiële sector. Dat zou bankiers moeten kunnen straffen als zij zich niet aan de bankierseed houden.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zal dat maandag bepleiten in een overleg in de Tweede Kamer met minister Jan Kees de Jager van Financiën.

Voor Van Hijum moet een tuchtcollege samengaan met de nog te introduceren bankierseed. Het college moet voorkomen dat de eed een "vrijblijvende exercitie'' wordt en bankiers en anderen in de financiële sector hun schouders er over op kunnen halen.

"Er dient dan ook wat te gebeuren op het moment dat iemand zich niet houdt aan de eed'', aldus Van Hijum.

Tanden

Hij verwijst naar advocaten, makelaars, medici en notarissen die ook allemaal hun eigen tuchtcollege hebben. Mogelijk is er ook voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rol weggelegd.

"Een tuchtcollege moet tanden krijgen om schending van de beroepseer serieus aan te kunnen pakken. Het college kan waarschuwingen en boetes uitdelen. In voorkomende gevallen kunnen bovendien tijdelijke of permanente verboden om het beroep uit te oefenen worden uitgevaardigd'', stelt Van Hijum voor.