DEN HAAG - Minister Hans Hillen van Defensie is niet verbaasd over een rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin staat dat de NAVO de financiën onvoldoende inzichtelijk maakt.

 Minister Hans Hillen van Defensie is niet verbaasd over een rapport van de Algemene Rekenkamer, waarin staat dat de NAVO de financiën onvoldoende inzichtelijk maakt. '

'Het is een enorm grote bureaucratie waar we vanuit Nederland gezien geen inzicht in hebben'', zei Hillen vrijdag. Hij stelde dat het kabinet en de Tweede Kamer al meermalen hebben gevraagd om beter inzicht in de geldstromen van de NAVO.

Het rapport is dan ook een steun in de rug voor de Nederlandse verzoeken om meer transparantie. ''We staan voor een sterke financiële discipline'', reageerde Hillen. Hij vindt het goed dat het rapport van de Rekenkamer er nu is en gaat het nog nader bestuderen.

Uri Rosenthal

Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken ziet het rapport als ''een bevestiging voor de noodzaak om tot financiële verstrakking en hervorming te komen''. Volgens hem is dat zeker nu van belang, omdat iedereen de tering naar de nering moet zetten.

''Dit rapport is een stimulans voor de NAVO om dat ook te gaan doen.'' Rosenthal stelt dat de NAVO het rapport serieus neemt en werkt aan verbetering.

De Rekenkamer heeft het jaarverslag van de NAVO over 2011 doorgelicht, evenals 33 rapporten van de interne onderzoeksorganisatie van de alliantie. Daaruit komt een ''zorgelijk beeld'' naar voren.

Zo gaat het afsluiten van grote projecten, zoals investeringen in pijpleidingen en militaire bases, moeizaam. Honderden afgeronde projecten wachten nog op een controle. Die projecten zijn samen meer dan 3 miljard euro waard.

Volledig en betrouwbaar

Doordat de financiële afronding en verantwoording zo traag verlopen, is het volgens de Rekenkamer nauwelijks mogelijk een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de financiële huishouding van de NAVO.

Juist nu veel landen bezuinigen op defensie, is adequaat inzicht volgens de Rekenkamer wel van belang.