BRUSSEL - Europarlementariërs Hans van Baalen (VVD) en Laurence Stassen (PVV) zijn boos op de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz over zijn harde woorden over de anti-islamfilm.

Volgens hen moet de Duitser juist opkomen voor de vrijheid van meningsuiting.

Schulz uitte woensdag felle kritiek op de film Innocence of Muslims, maar ook op de verspreiders ervan. Hij kiest met zijn uitspraken "partij voor de moslims die de betreffende film aan banden willen leggen; dat is volstrekt in strijd met de vrijheid van meningsuiting en expressie", aldus PVV-delegatieleider Laurence Stassen donderdag in een verklaring.

Stassen heeft de verantwoordelijken in het parlement verzocht om Schulz direct uit zijn ambt te ontheffen. Volgens de PVV heeft Schulz zijn geloofwaardigheid verloren en kan hij derhalve zijn ambt niet meer op respectabele wijze uitoefenen.

Politiek correct

VVD-Europarlementariër Hans van Baalen noemt de uitlatingen van Schulz politiek-correcte onzin. Hij had de film en de verspreiding daarvan nooit mogen veroordelen. Hij had onverkort moeten opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, stelt Van Baalen in een verklaring.

Alleen wie aanzet tot haat of oproept tot geweld mag door een onafhankelijke rechter in diens uitingen worden beperkt, benadrukte de VVD'er. Hij roept Schulz op zijn ''onjuiste en ongepaste'' woorden in te trekken.

Reactie Schulz

In een reactie op de commotie benadrukt de woordvoerder van Schulz dat de voorzitter woensdag ook de gewelddadige protesten tegen de film ''ondubbelzinnig'' heeft veroordeeld.

Schulz deed zijn uitlatingen over de Mohammedfilm op een persconferentie na een ontmoeting met een delegatie uit de Arabische Golfregio.

Helaas is slechts een deel van de persconferentie uitgezonden, aldus de zegsman van Schulz. De woordvoerder benadrukt verder dat het uiten van kritiek op een film die de moslimprofeet Mohammed bespot, geen aanval is op de vrijheid van meningsuiting.