DEN HAAG - De ChristenUnie wil een tijdelijke stop op de uitzetting van asielkinderen die hier al jaren verblijven. Het moratorium moet gelden gedurende de formatieperiode.

De partij zal dit donderdag in de Tweede Kamer aan de orde stellen, aldus Tweede Kamerlid Joël Voordewind.

Hij diende eerder met de PvdA een initiatiefwet in om asielkinderen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn, een verblijfsvergunning te geven.

Tijd

Voordewind wil PvdA-leider Diederik Samsom de tijd geven om de kwestie in de formatie met de VVD te regelen, maar wil voorkomen dat in de tussenliggende periode asielkinderen het land worden uitgezet.

In de nieuwe Tweede Kamer, die donderdag voor het eerst bij elkaar komt, is een meerderheid voor een kinderpardon. Het gaat volgens Voordewind om 600 tot 800 asielkinderen die hier geworteld zijn.

Hij hoopt in het debat duidelijkheid te krijgen van de andere partijen over een tijdelijke stop op de uitzettingen. Krijgt hij die niet, dan zal hij hiertoe een motie indienen.

Formatie

Samsom wil het kinderpardon in de formatie aan de orde brengen. De VVD is tegen de regeling. De vier grote steden en tientallen andere gemeenten steunen het kinderpardon.

Voordewind hoopt dat de PvdA in de formatiebespreking met de VVD niet aan het initiatiefwetsvoorstel gaat sleutelen, waardoor er uiteindelijk een andere regeling zou komen.