DEN HAAG - Henk Kamp heeft zijn verslag van zijn verkenning naar de mogelijkheden van een nieuw kabinet klaar.

Hij overhandigde het dinsdag aan het einde van de middag aan Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (pdf).

Kamp sprak afgelopen vrijdag met alle fractievoorzitters over de consequenties van de verkiezingsuitslag.

Aansluitend ontving hij maandag nog eens de grote winnaars van de verkiezingen, Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) afzonderlijk en gezamenlijk. Na afloop bleek dat VVD en PvdA de onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet willen starten.

Debat

Donderdag debatteert de Kamer over het verslag van Kamp. Dan worden ook een of meerdere informateurs aangesteld. Vervolgens gaan de officiële formatiegesprekken tussen VVD en PvdA van start. Daar kunnen meerdere partijen bij betrokken zijn.

VVD-minister Kamp werd de dag na de verkiezingen door de Tweede Kamer gevraagd als verkenner op te treden. Die taak werd voorheen vervuld door koningin Beatrix.

Zij inventariseerde de opvattingen over wie met wie moest gaan praten over de vorming van een kabinet en benoemde de informateur, maar de Tweede Kamer besloot dit voorjaar een einde te maken aan de rol van het staatshoofd. Nu neemt de Kamer zelf het initiatief.

Lees alles over de formatie in ons dossier