DEN HAAG - Het kabinet blijft komend jaar inzetten op mogelijkheden om de economische groei te versterken.

Uitgebreid overzicht van de overheidsinkomsten en -uitgaven

Zo is er 2,8 miljard euro beschikbaar om de topsectoren van de Nederlandse economie verder uit te bouwen.

Uit de dinsdag gepresenteerde begroting voor 2013 (pdf) blijkt dat bedrijven uit de negen deelgebieden die zijn aangewezen als topsector (logistiek, life sciences, hightech, creatieve industrie,energie, water, chemie, tuinbouw en agrofood) zelf 1,8 miljard euro bijdragen aan onderzoek naar vernieuwende producten en diensten.

Het kabinet wil doorgaan met het versterken van het groeivermogen, omdat dat ''bijdraagt aan een veerkrachtige economie, die ook in een onzekere tijd kan inspelen op kansen in opkomende markten''.

Om die ambities internationaal kracht bij te zetten, organiseert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovate (EL&I) vooral handelsmissies naar landen waar ondernemers uit de topsectoren groeikansen zien.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Regelingen

Verder worden regelingen uitgebreid voor bedrijven die ondanks de economische tegenwind groeikansen zien. Vooral kleine, innovatieve bedrijven en starters blijken in de praktijk moeite te hebben om financiering te vinden.

Economische Zaken breidt daarom het innovatiefonds MKB+ uit en verhoogt het bedrag voor de borgstelling mkb-kredieten (BMKB) tot 1 miljard euro. Daardoor staat de overheid garant voor een deel van de leningen die bedrijven aangaan bij banken of andere financiers.

Ook is het de bedoeling dat ondernemers minder tijd kwijt zijn met de administratie: er wordt voor bijna 110 mijoen euro geschrapt in onnodige regels en bureaucratie.

Duurzame energie

Voor het opwekken van duurzame energie heeft het ministerie komend jaar 1,4 miljard euro gereserveerd voor de zogeheten SDE+-regeling, die de productie van duurzame energie stimuleert.

Particulieren die zelf in hun energiebehoefte willen voorzien en zonnepanelen kopen, kunnen ook in 2013 een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Op het departement is daarvoor 30 miljoen euro gereserveerd.

Zorg

De Raad van State pleit voor een nullijn in de zorguitgaven van de overheid. In het advies van de Raad van State over de Miljoenennota staat dat de overheid de komende jaren niet meer geld aan zorg kwijt mag zijn.

De zorgkosten slokken nu al een kwart van de overheidsuitgaven op. Als er niets gebeurt, gaat in 2040 de helft van de publieke uitgaven naar de zorg. Ook met een stabilisatie van de uitgaven, neemt de zorg een forse hap uit de overheidsuitgaven.

Wel wijst de Raad van State erop dat basisvoorzieningen in de zorg voor iedereen toegankelijk moeten blijven.

Minister De Jager

Volgens minister van Financiën Jan Kees de Jager zijn, gezien de aanhoudende crisis, veranderingen onontkoombaar. Nederland heeft minder inkomsten en te hoge uitgaven. ''Het tekort moet omlaag en er moet worden hervormd'', aldus de minister

''We gaan het allemaal voelen'', zei De Jager. Hij wees erop dat het in Nederland nog altijd beter gaat dan op andere plekken in de wereld. ''Maar de gevoelstemperatuur ligt lager.'' Hij zei te beseffen dat mensen zich zorgen maken, onder meer over hun baan.

Geen uitstel

Volgens De Jager moet er ''een flinke slag'' worden geleverd om de welvaart te behouden en verdraagt de aanpak van de crisis geen uitstel. ''Niemand kan meer uitgeven dan er binnenkomt.''

Uit de begroting voor volgend jaar blijkt dat het tekort uitkomt op 2,7 procent. Belangrijke maatregelen zijn de invoering van een forensentaks, de eerste verhoging van de AOW-leeftijd en het verhogen van het eigen risico in de zorg naar 350 euro.

De Jager zei te verwachten dat het zijn laatste keer is dat hij als minister van Financiën de begroting aanbiedt. Als CDA-minister ligt het vooralsnog niet voor de hand dat hij terugkeert in een nieuw kabinet.

Meer over de miljoenennota:

Veel aandacht voor woningmarkt
Schultz investeert 2,8 miljard in rijkswegen
Meer lerarenbeurzen door begrotingsafspraken
Meer geld voor ontwikkelingshulp
Omvangrijke bezuiniging Defensie halverwege
Komend jaar opbouw Nationale Politie
Oudere moet langer werken en mobieler worden

Alles over Prinsjesdag en de miljoennota in ons dossier