DEN HAAG - Het kabinet rekent erop dat de zorgpremie volgend jaar 20 euro hoger uitvalt. Dat meldt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) dinsdag.

Haar begroting wordt later op Prinsjesdag officieel gepresenteerd.

Zorgverzekeraars stellen uiteindelijk de precieze hoogte van hun premies vast, maar het kabinet neemt in de begroting altijd een raming op.

In de praktijk wordt dat beschouwd als een minimumbedrag dat de zorgverzekeraars zeker nodig hebben om de kosten van de basisverzekering te dekken.

Volgens Schippers hebben de zorgverzekeraars vorig jaar een flinke verhoging doorgevoerd om de reserves te vergroten. ''Die zijn fors opgehoogd, daarom denken wij dat dit nu niet nodig is'', aldus Schippers.

Basispakket

De hogere premie komt vooral doordat het basispakket wordt uitgebreid, onder meer met de zorg voor revaliderende ouderen. De rollator is uit het pakket gehaald.

Verder werd in het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie al vastgelegd dat het eigen risico met 130 euro omhooggaat. Dit betekent dat patiënten volgend jaar de eerste 350 euro aan zorgkosten zelf moeten betalen.

Ter compensatie gaat het maximale bedrag aan zorgtoeslag, een tegemoetkoming, met 115 euro omhoog. Huishoudens met een inkomen tot het minimumloon worden op die manier volledig gecompenseerd voor het hogere eigen risico.

Twijfel

Voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland betwijfelt of de stijging van de zorgpremie volgend jaar beperkt blijft tot zo'n twintig euro, zoals het ministerie van Volksgezondheid verwacht. "Dat bedrag is een slag in de lucht", stelde Rouvoet.

Rouvoet zei zelf te komen op een stijging van zo'n honderd euro, maar wees erop dat het individuele zorgverzekeraars zijn die ieder een premie vaststellen. "Of het minder kan zijn, moeten we afwachten, maar ik betwijfel het zeer", zei de voormalige vicepremier bij de NOS.

Chronisch zieken

De verhoging van het eigen risico treft chronisch zieken en gehandicapten het hardst. Dat concludeert de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) uit een koopkrachtberekening dat het Nibud in opdracht van de organisatie heeft uitgevoerd.

''De stijging van het eigen risico leidt bij chronisch zieken en gehandicapten tot een koopkrachtverlies van gemiddeld 10 euro per maand, tegen 5 euro per maand voor de gemiddelde Nederlander’’, zo meldt de CG-Raad.

Volgens de raad treft de verhoging van het eigen risico naar 350 euro chronisch zieken en gehandicapten met een bijstandsuitkering relatief het hardst. ''Zij hebben namelijk ook al te maken met een verlaging van hun uitkering. De CG-Raad roept de Kamer daarom op een aantal maatregelen uit het Lenteakkoord te verzachten, zoals invoering van liggeld en de verhoging van het eigen risico.’’

Alles over Prinsjesdag en de miljoenennota