DEN HAAG - Een kabinet kan volgens de voorzitter van de Eerste Kamer, Fred de Graaf (VVD), ook regeren zonder dat het een meerderheid in de Senaat heeft. 

De Graaf maakte dat dinsdag duidelijk nadat hij had gesproken met Henk Kamp, die op verzoek van de Tweede Kamer de mogelijkheden voor een nieuw kabinet verkent.

Alles wijst erop dat VVD en PvdA op korte termijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet kunnen beginnen. De partijen hebben met 30 zetels samen echter geen meerderheid (38 zetels) in de Senaat.

Volgens De Graaf hoeft dat geen probleem te zijn. Hij wees erop dat het eerste kabinet-Rutte (minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV) hier ook mee te maken had en bijvoorbeeld steun kreeg van de SGP of van anderen. "De ene keer lukte dat, de andere keer niet", zei De Graaf.

Pragmatisch

Hij voegde daaraan toe dat de Eerste Kamer heel pragmatisch te werk gaat. "De Eerste Kamer stelt zich op als beoordelaar van de rechtmatigheid, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van wetten. Dat is onze taak, ongeacht de samenstelling van het kabinet."

Alles over de formatie in ons dossier