AMSTERDAM - Oud-politicus en voormalig activist Roel van Duijn spant een kort geding aan tegen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Dat liet hij zondagavond weten.

Hij eist in dat kort geding dat de dienst stopt met het verspreiden van documenten over hem aan derden.

Zelf krijgt hij naar eigen zeggen te horen dat de AIVD die documenten niet heeft, terwijl hij al jaren vraagt die documenten te kunnen inzien. ''Mij weigeren ze die, terwijl ze ze wel aan anderen geven'', aldus Van Duijn.

Een woordvoerster van de AIVD bevestigde dat er een kort geding door Van Duijn tegen de dienst is aangespannen. Inhoudelijk wilde ze er nog niet op ingaan omdat de zaak nog onder de rechter moet komen. ''Wij wachten af wat de uitkomst is.''

Van Duijn kwam er enkele jaren geleden achter dat de voorganger van de AIVD, de BVD, hem decennialang had geschaduwd. Hij claimt nu dat op internet voor hem onbekende BVD-berichten ''aangaande mij door de AIVD onwettig verstrekt zijn'' aan een derde partij.

Groeperingen

Van Duijn strijdt al jaren tegen de AIVD. In december vorig jaar kreeg hij nog gelijk in die strijd, toen de Raad van State oordeelde dat de minister van Binnenlandse Zaken een aantal documenten over hem uit de periode voor 1982 aan hem moet verstrekken.

Van Duijn was in de jaren '60 een prominent politiek activist en speelde een rol in tal van groeperingen, zoals Provo, Ban de bom en de Kabouterbeweging. Later bekleedde hij politieke functies in Amsterdam en bij de provincie Noord-Holland.

Volgens Van Duijn dient het kort geding woensdag in Den Haag.