DEN HAAG - De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) maakt zich grote zorgen over eventuele nieuwe bezuinigingen op defensie. 

Dat heeft het belangrijke adviesorgaan op het gebied van buitenlands beleid laten weten aan alle leden van de Staten-Generaal in een brief.

''Eventuele nieuwe bezuinigingen op Defensie zouden ernstig afbreuk doen aan een effectief buitenlands- en veiligheidsbeleid'', schrijft de AIV. De brief is juist nu verstuurd, omdat er een nieuw kabinet wordt geformeerd.

Volgens het adviesorgaan roept het huidige formaat van de krijgsmacht al ''vragen op over de inzetbaarheid en het ambitieniveau''.

Koude Oorlog

Sinds de Koude Oorlog, zo betoogt de AIV, is de krijgsmacht met enige regelmatig verkleind. ''Nieuwe bezuinigingen op defensie zijn is strijd met de grondwettelijke taken van de krijgsmacht en verdragsrechtelijkeverplichtingen van Nederland.''

Bovendien is Nederland sterk afhankelijk van de internationale handel en daardoor ook van een stabiele omgeving en een goed aanzien bij andere landen. ''Bezuinigingen zouden schade toebrengen aan de reputatie en betrouwbaarheid van Nederland als partner bij internationale samenwerking.''

Het adviesorgaan ziet echter ook dat binnen de landsgrenzen het draagvlak voor een ''veelzijdig inzetbare krijgsmacht'' afneemt. Op basis daarvan zijn bezuinigingen echter niet te verantwoorden, aldus de AIV.