DEN HAAG - Het kabinet blijft tegen een volledige toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de paspoortvrije Schengenzone. 

Het is een reactie op de laatste rapporten van de Europese Commissie over de voortgang van de ontwikkelingen in deze twee jongste EU-lidstaten.

In een brief donderdag aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat de afgelopen 5 jaren veel vooruitgang is geboekt in beide landen met de hervorming van de rechtsstaat en de bestrijding van de corruptie. Maar ze moeten meer concrete resultaten boeken ''om de duurzaamheid en onomkeerbaarheid van de hervormingen te bestendigen''.

Verder hebben de Europese landen besloten het compromisvoorstel om de paspoortcontrole aan de lucht- en zeegrenzen met Roemenië en Bulgarije op te heffen voorlopig niet te bespreken.

Tussenstap

Het compromis was bedoeld als tussenstap naar volledig lidmaatschap van de Schengenzone van beide landen. Nederland blokkeerde dit voorstel.

De regering heeft steun gekregen van andere landen en het onderwerp wordt nu pas besproken na de verschijning eind dit jaar van een volgend rapport over Roemenië.

De twee voormalige Oostbloklanden mochten begin 2007 toetreden tot de unie, maar kwamen wel onder speciaal toezicht wegens hun ''tekortkomingen''.