BRUSSEL - De Europese Commissie in Brussel gaat Europese politieke partijen helpen.

De partijen en de daaraan verbonden stichtingen krijgen een juridische status op Europees niveau, waardoor zij makkelijker in de afzonderlijke lidstaten kunnen opereren.

Om te worden erkend, zal Brussel streng kijken naar onder meer doeltreffendheid en controleerbaarheid van dergelijke partijen.

Werkelijk transnationale Europese politieke partijen zijn essentieel om de stem van de burgers op Europees niveau te laten horen, aldus Europees Commissaris Maros Sefcovic woensdag.

Geld

Op dit moment zijn de meeste Europese partijen als Belgische verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) geregistreerd. Dit jaar ontvingen 13 Europese politieke partijen geld uit Brussel, onder toezicht van het Europees Parlement.

Voor de politieke partijen en stichtingen op Europees niveau is dit jaar iets meer dan 31 miljoen euro uitgetrokken.