BRUSSEL - De Europese Unie maakt zich zorgen over het vergrijzend lerarenkorps in Nederland. Bijna de helft van de leerkrachten in het middelbaar onderwijs is 50 jaar of ouder.

Nederland staat daarmee op de vierde plaats van 21 onderzochte EU-lidstaten. In Duitsland en Italië is zelfs meer dan de helft van de leraren 50 jaar of ouder. In Estland is dat net niet het geval.

De Europese Commissie stelde dinsdag dat deze ontwikkeling in de nabij toekomst waarschijnlijk problemen oplevert en spreekt over een uitdaging. Brussel baseert zich op een verslag van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Ambitie

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) wordt het probleem met het Nederlandse onderwijs veroorzaakt door een gebrek aan investeringen.

''De Nederlandse ambitie om met het onderwijs bij de mondiale top-5 te horen, raakt steeds verder uit zicht", schrijft de vakbond in een reactie op het OESO-rapport.