DEN HAAG - Lijsttrekker Geert Wilders ziet zijn kansen om te regeren niet verkeken nu steeds meer partijen hem uitsluiten als regeringspartner. "Het CDA blijft een oude machtspartij."

Toen het kabinet viel, bedacht u zich toen niet dat het weleens heel moeilijk kon worden om opnieuw andere partijen bereid te vinden met u te regeren?
"Dat is maar de vraag. De kiezer is aan zet, en die verhoudingen bepalen in eerste instantie hoe makkelijk of moeilijk de formatie wordt."

"Nu zegt iedereen: ik wil niet met die, of juist met die. Maar ik loop hier lang genoeg rond om te weten dat het draait om de politieke verhoudingen op 13 september: wie heb je nodig voor een meerderheid? Het belangrijkste is dan ook dat je voor je eigen partij zoveel mogelijk zetels haalt."

De soep wordt dus niet zo heet gegeten, ook als het om het CDA gaat?
"Het CDA blijft een oude machtspartij. Ze worden weliswaar steeds kleiner, maar willen dolgraag meeregeren. Ik heb weleens gezegd: ze zouden hun moeder er nog voor verkopen. Dus ook daar is het maar afwachten."

Nogmaals, roerige tijden. Had u helemaal niet zien aankomen dat zich vijf ex-PVV'ers kritisch over u zouden uitlaten?
"Ik had niet zien aankomen dat de laatste twee tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma de persconferentie zouden kapen en uit de partij zouden stappen. Dat had niemand denk ik zien aankomen."

Maar merkte u dan nergens aan dat het zo borrelde en gistte in de fractie?
"Nee, maar je weet altijd dat op het moment dat er een nieuwe kandidatenlijst is, dat tot gevoeligheden kan leiden."

"Daarbij is het bij ons altijd nog ingewikkelder dan elders, omdat als je bij het CDA, de VVD of de PvdA zit en je krijgt een lage plek of geen plek, dan hou je wel je mond omdat je weet dat je drie maanden later wel ergens burgemeester bent, voorzitter van een waterschap of directeur-generaal op het ministerie. Dat is een premie om je mond te houden."

"Je weet dus, en dat had ik wel ingecalculeerd, dat je op het moment dat je tegen mensen moet gaan zeggen dat ze lager op de lijst komen, of niet, dat dat moeilijker ligt dan bij veel andere partijen."

Bent u na deze gebeurtenissen niet even met de fractie bij elkaar gaan zitten om te bespreken of u nog meer staat te wachten?
"Nee hoor. Ik heb een geweldige lijst met enthousiaste mensen en ik geloof dat we het daarmee heel goed gaan doen."

U gaat dus niets veranderen aan de manier waarop u in de fractie werkt.
"Ik praat überhaupt daar nooit over, dus dat ga ik nu ook niet doen. Maar dat komt allemaal wel goed."

Iets anders. U heeft gezegd dat de VVD nog een andere toon zou zingen als de PVV er niet was geweest. Is die partij naar u toegekropen?
"De afgelopen jaren zie je zelfs dat ze ons hebben geprobeerd te kopiëren. Dat lukt natuurlijk nooit, want mensen gaan altijd voor het origineel. Maar als het gaat om immigratie, denk ik dat de VVD, bang om kiezers te verliezen, af en toe wel een ander geluid heeft laten horen. Geen PVV-geluid, maar wel meer die richting op."

"Aan de andere kant, als je kijkt naar een terrein zoals de zorg, dan zie je dat de VVD enorm bezuinigt op de langdurige zorg, waarvan miljarden rechtstreeks de ouderen en gehandicapten raken. Terwijl wij daar juist 400 miljoen in investeren."

U heeft daarmee dus niet het idee dat de VVD de 'highlights' van de PVV inmiddels heeft overgenomen, ook niet met standpunten als bezuinigingen op ontwikkelingshulp, minimumstraffen en de aanpak van drugs?
"Absoluut niet. En nogmaals, als het om de zorg gaat, is de VVD een van de meest asociale partijen van Nederland. Dat weten veel mensen niet, maar als je ouder bent heb je een probleem als je op de VVD stemt."

Dat kaart de SP ook al van oudsher aan. Heeft Hero Brinkman toch niet een beetje gelijk als hij zegt dat wanneer u twee jaar geleden de scherpe kantjes van uw programma had gehaald, u toen gemakkelijk de VVD had kunnen 'opeten'?
"De mooiste tijden van de PVV staan nog voor ons. Ik denk dat wij met ons unieke punt dat de euro ons geld kost, en dat Europa ons macht en soevereiniteit kost, je de komende jaren zal zien dat dit thema nog prominenter op de agenda komt."

"Ik ben ervan overtuigd dat de euro zijn langste tijd gehad heeft en dat mensen genoeg hebben van een Europa dat over ons migratiebeleid gaat, eigenlijk over alles, tot onze gloeilampen aan toe."

"Dat zal de komende jaren alleen maar pregnanter worden en we zullen ons gelijk daarop krijgen, daarvan ben ik overtuigd."

Een paar andere programmapunten. Is de PVV voor abortus?
"Als het gaat om abortus, zijn we daar op zich niet tegen, maar we zijn er ook niet voor om de regels te versoepelen. Op onderdelen zou je misschien ook moeten kijken of de termijnen niet wat ruim zijn. Maar het gaat te ver om dat met een ja of nee te beantwoorden."

Is de PVV voor de doodstraf?
"Nee."

Mogen volgens de PVV moslims ook thuis de Koran niet lezen?
"Wat mensen thuis doen moeten ze zelf weten, maar we hebben een verbod op de Koran gesteld wat betekent dat het ook niet te koop is. Dus nee, ze mogen ook thuis geen Koran bezitten, maar ik ga het niet achter de deuren controleren."

Alexander Pechtold (D66) heeft PVV-stemmers geïnterviewd. Daaruit kwam het beeld dat die mensen niet zozeer PVV stemmen vanwege de standpunten, maar meer om scherpte in de politiek aan te brengen en een bepaalde kant op te trekken. Herkent u zich daarin?
"Ik herken me natuurlijk niet in het boek van Pechtold, ik weet niet hoe die man dat boek heeft geschreven."

"Maar als ik campagne voer, merk ik dat veel mensen heel veel sympathie hebben voor onze standpunten. Natuurlijk, bij iedere politieke partij is het zo dat bepaalde standpunten sympathieker gevonden worden dan de andere, maar ik heb niet het beeld, zoals Pechtold enigszins oproept, dat het allemaal proteststemmers zijn. Volgens mij zijn het voornamelijk mensen die vanuit hun hart vinden dat wij de goede standpunten uitdragen."

En u stuurt ook niet aan op de proteststem?
"Nee, ik ben blij met iedere stem die ik krijg. Liefst natuurlijk uit inhoudelijke overwegingen, maar iedere stem die wij krijgen is een stem om ons beleid zo snel mogelijk uitgevoerd te zien."

Bij de presentatie van de kandidatenlijst leek u zich te vergelijken met Pim Fortuyn. De presentatie was in de stad van Fortuyn, Rotterdam, en u haalde hem ook aan in uw speech. Ziet u zichzelf als een woordvoerder van hem?
"Fortuyn was een icoon, en ik zou het niet in mijn hoofd halen mijzelf met hem te vergelijken. Het gedachtengoed is op groten delen wel hetzelfde en de kiezers zijn ook voor een deel dezelfden."

"Ik vind dat Fortuyn geweldig werk heeft gedaan, wat hij helaas niet af heeft kunnen maken omdat een extremist hem heeft vermoord. Maar het gedachtengoed, zijn lef, is iets waar wij als PVV heel veel respect voor hebben. Fortuyn is toch ook een van de eersten geweest die de problemen met de multiculturele samenleving op de agenda gezet heeft."

Fortuyn was voorstander van een generaal pardon.
"Ja, ik niet. Ik zeg ook: niet alles is hetzelfde. Maar het feit dat hij de problemen op de agenda heeft gezet, en het lef had erover te spreken, wat dat betreft was hij gewoon een held."

Tot slot, onze lezersvraag: Komt er een tijd dat u wel leden gaat betrekken bij de politieke koers?
"De politieke koers wordt bepaald door de fractie. Wat dat betreft hebben we de meest democratische partij. De fractie beslist ook hierover, dat doe ik niet zelf, wat veel mensen denken. De vorige fractie heeft besloten om geen partij met leden te worden, en in de toekomst kan de fractie anders besluiten. Maar voor nu doen we dat niet."