AMSTERDAM - De VVD heeft woensdag een initiatiefwet ingediend waarmee de partij de grondwet wil wijzigen.

De VVD wil hiermee de Tweede Kamer meer invloed geven op internationale verdragen die Nederland tekent.

Nu moet Nederland die verdragen in hun geheel toepassen, omdat in de grondwet staat dat het internationale recht rechtstreeks doorwerkt.

Aangezien internationale verdragen vaak 'heel vaag' zijn geformuleerd, zeggen rechters vaak dat bepaalde besluiten in strijd zijn met het internationale recht, zei fractieleider Stef Blok in een toelichting. Hij kondigde het voorstel al eerder aan.

Voorbeeld is het voorstel van de VVD om migranten niet direct toegang te verschaffen tot de bijstand, maar pas na een aantal jaar. Dit voorstel is tot nu toe afgewezen door de Raad van State omdat het strijdig is met verschillende internationale verdragen.

Tweede Kamer

Door de grondwet te wijzigen kan het parlement voortaan veel preciezer aangeven hoe internationale verdragen moeten worden geïnterpreteerd. De Kamer staat nu buiten spel, zei Blok. Het voorstel brengt de positie van het parlement, de regering en de rechterlijke macht weer in balans, denkt Blok.

Mocht het VVD-voorstel worden aangenomen, dan zal het alleen gelden voor nieuwe verdragen die worden getekend en waarover het parlement zich dan mag uitspreken. Ook is het voorstel niet van toepassing op EU-verdragen. Die worden nog steeds volledig ingevoerd.