LUXEMBURG - Het Europees Parlement mag de komende twee jaar niet minder vaak naar Straatsburg.

Het besluit om in de maand oktober twee sessies samen te voegen om een keer minder naar Straatsburg af te reizen, is niet volgens de regels.

Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie donderdag. Doorgaans neemt het hof de conclusie van de advocaat-generaal over in het vonnis.

Europese regels bepalen dat er 12 plenaire zittingen in Straatsburg plaats moeten vinden. Omdat er tijdens de vakantieperiode in augustus geen sessie is, zijn er gedurende één maand twee zittingen in Straatsburg.

In 2012 en 2013 zouden die in oktober plaatsvinden. Maar het Europarlement heeft besloten deze twee zittingen samen te voegen, zodat de leden in totaal maar elf keer naar Straatsburg hoeven.

Op die manier is er geen sprake van 12 volledige sessies, vindt Frankrijk. De advocaat-generaal sprak in zijn conclusie over het samenvoegen van de oktobersessies van een 'kunstmatige splitsing'.

Verspilling

De vergaderingen in Straatsburg worden al enige tijd bekritiseerd door een groep Europarlementariërs omdat het volgens hen een verspilling van geld en middelen is. Frankrijk ziet de standplaats in Straatsburg echter als symbool voor de Frans-Duitse toenadering na de Tweede Wereldoorlog.