DEN HAAG - Als Geert Wilders twee jaar geleden naar hem had geluisterd, had de PVV de hele VVD "kunnen opeten".

DPK-lijsttrekker Hero Brinkman betreurt het nog steeds dat het niets is geworden met de PVV, maar ziet wel ruimte voor zijn partij op rechts.

"Over een paar jaar stapt Wilders op en dan stort die hele partij in elkaar. Wij bestaan over 50 jaar nog", zo zegt hij tijdens het interview met NU.nl.

Brinkman rekent deze verkiezingen op 3 tot 5 zetels. De peilingen geven vooralsnog amper één zetel aan.

In hoeverre dreunt de PVV-tijd nog door bij u?

"De sfeer is goed tussen Geert en mij, maar ook met de anderen die uit de PVV-fractie zijn gestapt. Ik kan me hun frustratie goed voorstellen, maar bij mij is dat een stuk minder. Want ik heb mijn frustratie getoond en naar buiten gebracht. Met open vizier ben ik in de partij de strijd aan gegaan, en heb uiteindelijk mijn verlies moeten nemen."

Verwijt u hen nog dat ze u niet hebben gesteund in die strijd?

"Je kan als buitenstaander echt niet weten hoeveel druk er op die mensen is gelegd om mij niet te steunen. Als je twee keer per dag op de kamer van Hero kwam, werd je persona non-grata."

"Ik wist bijvoorbeeld niet dat Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven ook zoveel kanttekeningen hadden. Je sprak er niet met elkaar over."

Behalve schouderklopjes, krijgt u vast ook weleens verwijten over uw opstappen.

"Dat valt wel mee. Wel hoor ik dat mensen het jammer vinden dat als ze nu op mij stemmen, ze op een partij stemmen die klein staat in de peilingen."

"Maar ik ben niet bang dat het politieke landschap verder versplintert. Over een paar jaar stapt Wilders op en dan stort die hele partij in elkaar. Als hij twee jaar terug naar mij had geluisterd, had de PVV de VVD kunnen opeten. Nu heeft de VVD dat gat op rechts gedicht."

"Overigens hoop ik oprecht dat Geert nog vele jaren gelukkig blijft in de politiek, en ooit het licht ziet en zal democratiseren."

Zou u dan teruggaan naar de PVV?

"Nee, ook op de inhoud zitten we anders. En met de mensen die daar nu nog zitten, wordt de inhoud altijd zo gemanipuleerd dat de scherpe kantjes er niet van af gaan."

Bent u in dat opzicht PVV-light?

"DPK is echt een compleet andere partij. Neem Europa. Wat de PVV in Europa doet is teruggrijpen op oude sentimenten toen bij Nederland de horizon nog bij de grens lag. Sentimenten over teruggaan naar de gulden."

U heb ik over de florijn gehoord.

"Dat is wat anders. Die munt wil ik met andere sterke Europese landen. Maar een éigen munteenheid in de eurozone, gaat bedrijven de kop kosten. De export loopt met miljarden terug."

"Terwijl het idee achter de euro helemaal niet slecht is. Ik zeg alleen: ga stennis schoppen in Europa en probeer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken over te halen voor een soort neuro te gaan. Dan heb je een sterke economische kracht waarmee het goed handel drijven is."

"Tegelijkertijd kunnen die zuidelijke landen hun munt laten devalueren en hun concurrentiepositie verbeteren."

Even iets anders. Met wie zou u in een coalitie willen stappen?

"Het liefst zie ik een kabinet met VVD en CDA, waarin wij een meerderheidspositie hebben. Maar stel dat een middenkabinet een krappe meerderheid haalt, dan zou ik het fijn vinden als ik door aan te schuiven de boel een beetje naar rechts kan trekken."

Wat zou u dan als eerste proberen binnen te halen?

"Dat de bezuinigingen niet als lasten op de burger terecht komen. Dat vind ik heel belangrijk. Wij bezuinigen heel weinig op zorg en sociale zekerheid in vergelijking met andere partijen."

Wel wilt u een nullijn, ook in de zorg, en dat mensen meer persoonlijke verzorging zelf betalen, en de griffierechten verhogen.

"Is het in deze tijd nog wel verantwoord om over iedere parkeerbon te gaan procederen? We moeten wel beseffen dat rechtspraak en het OM heel duur is. De rechtsbescherming van de burger hoeft niet tot in het oneindige doorgetrokken te worden."

"En voor de helderheid: we snijden op bepaalde punten in de zorg, en op andere punten investeren we. Ik vind het ook goed om aan aan de burgers aan te geven dat zorg ook echt heel veel geld gaat kosten. Ook personeel is exceptioneel duur. Ik maak geen onderscheid tussen ambtenaren. We moeten met elkaar pijn lijden."

"Daarentegen gaan we hogere eigen risico's en verkleining van de zorgpakketten tegen."

Een ander punt: met de SGP doet u het minst aan het begrotingstekort tegen 2017, terwijl u zoveel commentaar had op het opbreken van het Catshuis, omdat het slecht voor de begroting zou zijn.

"Dat heeft er een beetje mee te maken dat ik minder kon bezuinigen volgens het CPB, dan ik zelf had ingeboekt. Het Centraal Planbureau en het ministerie liggen dwars op de bezuinigingen op de zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Iedereen weet immers hoeveel uitgerangeerde politici bij die zbo's werken."

"Maar er zijn zo'n 3500 zelfstandige bestuursorganen die overheidstaken uitvoeren. Dat zijn er heel veel waar belachelijk veel geld van burgers wordt verspild."

"Daar kun je op verschillende manieren op bezuinigen: wegsnijden, door taken aan de markt over te laten, samenvoegen en in managementlagen snijden. Volgens mij kan je van die 140 miljard euro, 28 miljard bezuinigen, maar volgens het CPB valt daar niet meer dan 1,2 miljard te halen."

"Om nu toch aan te tonen hoeveel geld daar zit, ga ik woensdagmiddag die gebouwen van de zbo's op marktplaats te koop aanbieden. Er zijn waterschappen die kasteeltjes hebben gekocht! Het geld klotst letterlijk over de dijken. Er is compleet geen zicht op hoe groot de overhead en het management is. De politiek heeft daar geen vat op."

Tot slot, een vraag van onze lezers. Wat gaat u doen als u de Tweede Kamer niet haalt?

"Ik ga zeker door met de partij. Deze partij bestaat over 50 jaar nog."