DEN HAAG - De VVD is ''onaangenaam verrast'' door een bericht in de Volkskrant dat de hypotheekrenteaftrek in de uitwerking van het Lenteakkoord strenger wordt beperkt dan volgens de liberalen nodig is. 

''Dat is uiterst ongelukkig. Wij willen meer ruimte om fictief af te lossen'', zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus.

Volgens de Volkskrant werkt staatssecretaris Frans Weekers van Financiën aan een strenge uitleg van het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in april sloten over de begroting van 2013.

Hypotheekrenteaftrek zou dan alleen nog mogelijk zijn bij daadwerkelijke maandelijkse aflossingen en niet meer met een fictieve aflossing, waarbij de echte aflossing wordt uitgesmeerd.

Formulering

Volgens Neppérus bood de formulering in het Lenteakkoord van de Kunduzcoalitie ruimte voor de oplossing van de fictieve aflossing. Die is nodig voor mensen om bijvoorbeeld in de eerste jaren na een dure verhuizing niet af te lossen en dat later in te halen en op die manier toch recht te houden op de hypotheekrenteaftrek.

De VVD wil die flexibele interpretatie behouden. ''Strenger interpreteren moet niet gebeuren'', aldus Neppérus.

Ze denkt dat haar partijgenoot Weekers dat ook niet wil. Nadat de eerste versie van het Lenteakkoord in Brussel was ingeleverd, is er volgens Neppérus fikse discussie ontstaan over de uitwerking. De uitwerking zoals die volgens de Volkskrant nu in het Belastingplan van Weekers terecht zou komen is volgens Neppérus ''te beperkend''.

ChristenUnie

De ChristenUnie is het in principe eens met de VVD, maar wil wel eerst zien hoe Weekers het uitwerkt. ''Belangrijk aan een fictief annuïtair aflossingsschema is dat het ruimte en keuzevrijheid geeft voor de burgers. En de prikkel om af te lossen zit er wel in zo'n schema'', zegt Kamerlid Carola Schouten.

D66'er Wouter Koolmees stelt dat de strenge interpretatie wel in lijn is met het Lenteakkoord, maar ook zijn partij heeft een voorkeur voor de mogelijkheid om met een zogeheten forfaitaire (fictieve) aflossing van de hypotheekschuld toch de hypotheekrente te kunnen aftrekken.

Voor CDA'er Eddy van Hijum is het belangrijk dat er in het Belastingplan een prikkel komt om daadwerkelijk af te lossen. ''Daar moeten we mee beginnen, geen vage constructies die dat ondermijnen.'' 

Alles over de verkiezingen op onze special 

Kom meer te weten over de politiek via NUpubliek