DEN HAAG - Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een wetsvoorstel om de pensioenen van politici anders te gaan regelen.

In het voorstel staat onder meer dat politici voortaan net zoveel in moeten gaan leveren als ambtenaren wanneer er op de pensioenen wordt gekort.

Een woordvoerder van het departement bevestigde dinsdagavond berichtgeving hierover van de NOS. Volgens de zegsman is het wetsvoorstel nog 'in consultatie' en dus nog niet openbaar. Inhoudelijk kon hij dan ook niet veel zeggen over de wet.

De wet over de pensioenen zal naar verwachting in het najaar in de ministerraad worden besproken. Daarna kan het voorstel naar de Tweede Kamer, waar een tweederdemeerderheid nodig is voor de aanpassingen. Dat is zo, omdat het voorstel gaat over de eigen rechtspositie van de Kamer.

De woordvoerder hoopt dat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd als de pensioenfondsen begin 2013 weer besluiten of er moet worden gekort.