AMSTERDAM - Tijdens het Radio 1-debat tussen lijsttrekkers zijn SP-leider Emile Roemer en PVV-leider Geert Wilders stevig met elkaar in aanvaring gekomen over de aanpak van criminaliteit.

"U bent een watje waar het gaat om de aanpak van Marokkaans straattuig", beet Wilders zijn SP-collega toe. Roemer zei vervolgens: "U heeft anderhalf jaar aan de knoppen gezeten en er geen moer aan gedaan."

Volgens Wilders heeft Roemer hem nooit gesteund, waarna de SP'er weer voorhield dat de PVV samen met coalitiepartners VVD en CDA SP-voorstellen om bijvoorbeeld de integratie te verbeteren tegenhield.

"Met uw beleid heeft Afrika het straks goed en de SP-wijken het slecht", aldus Wilders. "U heeft vooral geprotesteerd voor een nieuw generaal pardon."

Gore lef

De PVV'er haalde ook hard uit naar PvdA-leider Diederik Samsom en CDA-leider Sybrand Buma, die volgens hem 'het gore lef' hadden om behandelingen in de zorg ter discussie te stellen.

"Zij willen ter discussie stellen of je nog behandeld wordt voor een gebroken heup of kanker. U moet zich schamen." Volgens Samsom gaat de medisch ethische discussie niet om geld, maar om de kwaliteit van leven.

Buma had eveneens kritiek op de PvdA. Volgens hem ontkent Samsom dat zijn beleid zorgt voor wachtlijsten in de zorg. Volgens de PvdA-leider klopt hier niets van.

Buma

Buma viel tijdens het debat premier Mark Rutte aan op diens houding tegenover verdere integratie in Europa. ''U heeft op dit moment het lef niet om ja te zeggen tegen verdere integratie in Europa'', zei Buma.

Volgens Buma moet Nederland voortrekker zijn in Europa voor verdere economische integratie en bereid zijn om waar nodig bevoegdheden over te dragen. Hij hield Rutte voor dat er 1,5 miljoen banen in Nederland rechtstreeks afhankelijk van zijn.

Rutte wees er op zijn beurt op nu de meerwaarde niet te zien van grote vergezichten. Volgens hem heeft Europa op dit moment de grootste moeite om de crisis te bestrijden en de handen vol aan de gezamenlijke munt.

Hypotheekrenteaftrek

Rutte waarschuwde op zijn beurt voor grote gevolgen voor de inkomens van huizenbezitters als andere partijen hun plannen doorzetten om de hypotheekrenteaftrek te beperken of af te schaffen.

Rutte ging in discussie met onder anderen D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-leider Jolande Sap die in tegenstelling tot de VVD de renteaftrek wel willen versoberen, ook voor bestaande huizenbezitters.

''U loopt het risico dat u daarmee veel huishoudens in de problemen brengt'', benadrukte Rutte die zei dat de overheid betrouwbaar moet zijn.

Pechtold en Sap wezen erop dat er een einde moet komen aan het bevoordelen van de hoogste inkomens zoals bij de huidige hypotheekrenteaftrek gebeurt.

Sap benadrukte dat bij de aanpak van de hypotheekrenteaftrek de hoogste inkomens eerst aan de beurt komen en middeninkomens het pas over 20 jaar merken. D66 heeft in haar plannen een overgangsregeling voor bestaande huizenbezitters opgenomen.

Lees alles over de verkiezingen op onze special