DEN HAAG - De Nederlandse lagere overheden vrezen dat ze volgend jaar 900 miljoen euro minder kunnen investeren door een wet waarmee Europese begrotingsregels van kracht worden.

Dat blijkt uit berekeningen die onder meer het Interprovinciaal Overleg (IPO) vandaag bekend zal maken. In de jaren na 2013 zou dat bedrag nog verder op kunnen lopen.

Het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën (Hof) vloeit voort uit de Europese afspraak dat overheden onder de 3 procent begrotingstekort moeten blijven. Niet alleen het Rijk, maar ook provincies, gemeenten en waterschappen vallen onder die afspraken.

De wet ligt momenteel nog ter beoordeling bij de Raad van State, maar moet per 2013 van kracht worden.

Volgens de lagere overheden hebben zij extra nadeel van de wet, doordat hun boekhouding op een andere manier in elkaar steekt dan voor de Rijksoverheid het geval is. Daardoor kunnen investeringen niet verspreid worden over een paar jaar, en tellen ook reserves mee als tekorten.

Ministerie

Het ministerie van Financiën zegt zich "niet te herkennen" in de berekeningen van het IPO. Volgens het ministerie klopt het dat de lagere overheden er "een andere begrotingssystematiek" op nahouden, maar staat die investeringen niet in de weg: "Die bewering is fundamenteel onjuist."

"Overheden kunnen wel degelijk blijven investeren, maar ze hebben zich net zoals het Rijk aan de begrotingsregels te houden. Dat betekent dat ze keuzes moeten maken als bezuinigingen op personeel of subsidies", aldus de woordvoerder.

Brandbrief

Maandagmiddag brengen het IPO en de andere lagere overheden hun bezwaren officieel naar buiten in een brandbrief aan de lijsttrekkers van alle politieke partijen.