DEN HAAG - De internationale samenwerking van de krijgsmacht komt in gevaar als er nog verder wordt bezuinigd op het militaire apparaat.

Dat schrijft minister Hans Hillen van Defensie vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Verscheidene partijen hebben in hun programma's aangekondigd opnieuw te willen snijden in de begroting van Defensie. Zo wil D66 0,5 miljard bezuinigen, de PvdA 1 miljard en de SP 1,4 miljard euro.

Nieuwe bezuinigingen ''ondermijnen'' het streven van Nederland ''naar nauwere samenwerking met Europese en Navo-bondgenoten om de militaire slagkracht overeind te houden'', schrijft Hillen op vragen van de Groep Kortenhoeven/Hernandez.

Vlissingen

Volgens Hillen valt er te bezuinigen door de marinierskazerne van de huidige locatie in Doorn te verplaatsen naar Vlissingen. Inmiddels is deze definitief. De zeesoldaten zitten nu nog in de Van Braam Houckgeestkazerne waar volgens Defensie te weinig ruimte is, ook na een renovatie. Nieuwbouw in Zeeland is goedkoper. Vanaf 2026 zou dat jaarlijks structureel 2,7 miljoen euro opleveren.

De totale investering in de nieuwe kazerne zal tussen de 100 en 200 miljoen bedragen, aldus Hillen. In april meldde hij nog dat de kazerne 192 miljoen zou gaan kosten. In de kazerne in Doorn werken op dit moment 1890 mensen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Doorn onder valt, heeft zich steeds verzet tegen de verhuizing. De kazerne is de grootste werkgever in Doorn. Het Korps Mariniers verblijft er al sinds 1946. Ook Den Helder hoopte in aanmerking te komen als nieuwe vestigingsplaats voor de mariniers.

Nieuwe locaties

Volgens PZC zouden er met onder meer het Ritthemse Bos en het vliegveld Nieuw-Haamstede zo'n zeven oefenterreinen zijn uitgerold waardoor het bezwaar dat Zeeland te ver van het huidige oefenterrein zou liggen niet meer opgaat.

Het zou in totaal om 1788 personeelsleden gaan die in Vlissingen in de Marinierskazerne komen werken. Na de verkiezingen moet de nieuwe Tweede Kamer zich nog uitspreken over de verhuizing. 'Het is volgens Hillen 'zeer onwaarschijnlijk' dat de Kamer deze verhuizing tegenhoudt.

St. Maarten

Vanaf volgend jaar worden permanent 26 mariniers op St. Maarten gestationeerd. Daarmee doet ons land ''recht aan de nieuwe staatkundige structuur en waarborgt defensie de veiligheid ook in dit deel van het Koninkrijk'', aldus Hillen.

St. Maarten is sinds vorig jaar een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk. Hiermee kreeg ze recht op permanente militaire aanwezigheid.

Volgens de minister heeft de stationering een aantal voordelen. Zo kunnen de zeesoldaten ook hulp verlenen als het eiland wordt getroffen door een orkaan. Verder kan er sneller steun worden gegeven aan Saba en St. Eustatius.