AMSTERDAM - Door de beslissingen van het demissionaire kabinet-Rutte waren de verhoudingen tussen de partijen die zich bezig houden met het landschap en natuur bijna op scherp gezet. "Gelukkig hebben we zelf flink kunnen polderen."

Dit stellen LTO Nederland, Natuurmonumenten, de 12 Landschappen en de Dierenbescherming in een gezamenlijk interview met NU.nl.

"De afgelopen twee jaar is het beeld geschetst dat de natuur de vijand is van de economie", zo stelt Hank Bartelink namens de 12 Landschappen en Natuurmonumenten. "We dreigden weer tegenover elkaar te komen staan."

Buskruit

De natuurorganisaties hebben zich in het afgelopen jaar meerdere malen kritisch opgesteld richting staatssecretaris Henk Bleker, die volgens hen het economische belang te veel boven de natuur stelde.

"Het is goed dat onder het afgelopen kabinet de bakens verzet zijn, bijvoorbeeld als het gaat om het voldoen aan Europese afspraken als Natura 2000. Maar doe dat niet op basis van oorlog. Het lijkt wel alsof het buskruit werd uitgevonden tussen de natuur en de boeren", aldus Albert Jan Maat, voorzitter van landbouworganisatie LTO Nederland.

De organisaties zijn ondanks de tegenstellingen in de afgelopen jaren wel dichter tot elkaar gekomen, zo stellen ze.

Geen ruzie

"De politiek is bezig de toegevoegde waarde van de overheid te minimaliseren. Iedere nieuwe bewindspersoon rent van brandje naar brandje. Het veld is al verder, de politiek hobbelt erachteraan", zo vindt Frank Dales van de Dierenbescherming.

"Maar wij hebben als middenveld onze verantwoordelijkheid genomen. Een boer zit langer op zijn bedrijf dan een kabinetsperiode. Die is niet gek, die wil geen ruzie met de buren", aldus Maat. "De markt kan veel zelf."

Vervreemden

"Omdat ze het in Den Haag laten afweten. De politiek is bezig zichzelf te vervreemden van de samenleving", zo vult Dales aan.

De natuurorganisaties pleiten al langer voor een nieuwe natuurwet. "Dan krijg je een wetsvoorstel dat op veel meer maatschappelijk draagvlak kan rekenen dan de natuurwet van Bleker", aldus Dales.

Lees het hele interview met Albert Jan Maat (LTO Nederland) Hank Bartelink (12 Landschappen en Natuurmonumenten) en Frank Dales (Dierenbescherming).

Alles over de verkiezingen