DEN HAAG - Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vreest dat Nederland in isolement raakt als de PVV het voor het zeggen krijgt. "Wilders wil het abonnement op de Verenigde Naties, het IMF en de Wereldbank opzeggen."

Daarop wijst de VVD-minister in een interview met NU.nl.

Uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau maandag bleek dat de 3,5 miljard bezuinigingen die de PVV voorstaat op ontwikkelingssamenwerking, betekent dat lidmaatschappen van internationale organisaties worden opgezegd.

In haar programma stelt de PVV daarover dat er geen geld meer gaat naar de Verenigde Naties, zolang ook landen lid zijn die islamitische wetgeving als uitgangspunt voor mensenrechten nemen.

Buiten spel

Minister Rosenthal noemt die opstelling van de PVV "te gek voor woorden".

"Dat de PVV hierin wel volhardt, betekent dat je als land volledig geïsoleerd komt te staan", aldus de minister. "Het enige land dat er ook voor kiest zich niet bij de Verenigde Naties te voegen, is Vaticaanstad, de staat van de paus in Rome."

"Zo'n keuze zou grote schade toebrengen aan onze positie in de wereld, ook op economisch gebied. Je komt in feite buiten spel te staan."

Mensenrechten

In het interview spreekt Rosenthal verder nog zijn tevredenheid uit dat een meer praktische benadering van het mensenrechtenbeleid nu ook door het VVD-verkiezingsprogramma is overgenomen. "Je moet niet overal achteraan jagen zonder onderscheid te maken tussen wat ernstig is en wat minder ernstig is. En je moet kijken naar wat effectief is."

En hoewel Rosenthal eerder zei "zich thuis te voelen bij de warme woorden over Israël" in het regeerakkoord, legt hij ook uit waarom die woorden niet het VVD-programma hebben gehaald: "In 2010 was dat nodig. Nu is dat gezegd. Dat hoeft nu niet nog eens herhaald te worden."

Volledig interview met de minister: 'Het mkb móet de grens over'

Bekijk de doorrekeningen van het CPB voor de VVD en de PVV.

Alles over de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen