DEN HAAG - Woonwagenbewoners moeten net zo worden aangepakt als mensen uit andere bevolkingsgroepen. Gemeenten en instanties moeten niet van de problemen op woonwagencentra wegkijken.

Dat schrijft minister Liesbeth Spies deze week aan de Tweede Kamer, die ze tegelijk het rapport Woonwagenbewoners in Nederland 2011 stuurt.

Ook schrijft zij: Uit de aanpak van aandachtswijken is veel geleerd. Deze kennis kan ook worden gebruikt voor de aanpak van vergelijkbare problemen bij woonwagencentra.

De onderzoekers constateren dat er gemeenten zijn die geen oplossing hebben voor de problemen op sommige woonwagencentra en daarom ‘wegkijken’. "Bewoners hebben die ruimte gebruikt om ongestoord hun gang te gaan. Het is belangrijk dat die situatie wordt verbeterd", staat in de brief van Spies.

Onkunde en angst

Volgens de onderzoekers van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn door gemeenten en corporaties voor circa 70 procent van de woonwagencentra de contacten uitbesteed aan een extern bureau of specifiek voor dit doel opgericht samenwerkingsverband. Dit zou zijn ingegeven door onkunde en angst.

Het niet ingrijpen bij problemen wordt veroorzaakt door de ingewikkeldheid van de problemen, de kosten, gebrek aan kennis en contacten, angst en ook wel de geringe omvang van de groep waarom het gaat.