DEN HAAG - Het is ,,raar'' dat sommige partijen door het Centraal Planbureau (CPB) dingen laten doorrekenen die haaks staan op hun verkiezingsprogramma.

Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks heeft dat woensdag gezegd in reactie op de maandag gepresenteerde doorrekeningen van het planbureau.

Partijen als de PVV en de SP poetsten hun score bij het CPB op door maatregelen die in hun verkiezingsprogramma niet zijn terug te vinden, of door belangrijke onderdelen van hun programma juist niet te laten doorrekenen.

EU

Zo is er in de doorrekening van de SP sprake van het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat staat niet in het SP-program. De PVV liet bij het CPB buiten beschouwing dat zij wil dat Nederland uit de EU stapt.

Klaver vindt wel dat partijen enige ''marge'' moeten hebben om punten in hun verkiezingsprogramma nader uit te werken in het materiaal dat ze naar het CPB sturen. Hoe groot die marge mag zijn, ''is niet met een schaartje te knippen''. Klaver zou het een slecht idee vinden om hierbij spelregels af te spreken

Na de presentatie, maandag, van de CPB-doorrekeningen van tien verkiezingsprogramma's zeiden alle onderzochte partijen dat hun programma deels of helemaal als beste uit de bus kwam.