DEN HAAG - De aanpak van de eurocrisis verloopt volgens minister Jan Kees de Jager volgens een democratische weg. "Iedere stap is besproken met de Kamer."

De minister van Financiën wijst tijdens zijn gesprek met NU.nl op de vele debatten die in de Tweede Kamer zijn gevoerd over de euro, ook omdat gedoogpartner PVV niets van leningen aan noodlijdende eurolanden moest weten.

De regering was daardoor voor meerderheden afhankelijk van oppositiepartijen zoals de PvdA. De Jager: "We hebben meer dan 50 debatten gevoerd over de problemen in de eurozone. Nog nooit was er zo'n grote parlementair betrokkenheid als bij dit onderwerp. Iedere stap is besproken."

"Ik hoor van buitenlandse collega's zelfs dat ze onze Kamerbrieven laten vertalen om de vele en goed informatie die we geven."

Maar als het op een referendum aan zou komen, denkt u dan ook dat de meerderheid van Nederland de Griekse leningen zou steunen?
"Het lastige van referenda is dat ze op twee manieren voor te leggen zijn. Vraag je: Wilt u geld lenen aan Griekenland? Dan is waarschijnlijk een kleine meerderheid tegen."

"Maar als je de vraag zou voorleggen: Wilt u dat de regering de beste beslissingen neemt voor uw portemonnee en de economie? Dan zegt 95 procent: 'Ja'. En dat laatste doen we nu met ons euro-beleid."

Sommige economen voorzien een 'zwarte september' voor de eurozone vanwege de te nemen besluiten over steun aan Griekenland en Spanje. U ook?
"Ik wil niet spreken van een zwarte september, maar september en oktober zullen wel stevige maanden worden waarin belangrijke beslissingen worden genomen om de eenheid en stabiliteit in de eurozone te bewaren."

"Behalve het 'trojka'-rapport over de voortgang van de bezuinigingen in Griekenland, en de vaststelling van de benodigde hulp voor de Spaanse banken, worden ook de nieuwe plannen gelanceerd om te komen tot een Europees bankentoezicht."

Hoe beoordeelt u nu de opstelling van de Grieken, gaat het erom spannen of ze hun beloftes waar maken?
"Inmiddels zijn er meerdere rapporten geweest en dat is altijd spannend. En op basis van de ervaring van de afgelopen twee jaar moet ik bekennen dat ik niet zal afgaan op alleen maar de woorden van de politici in Griekenland. Ik wil keihard zien wat er wel of niet is gebeurd."

"Het is te vaak voorgekomen dat Griekenland bij wijze van spreken pas bij het herexamen met de hakken over de sloot slaagde."

Is het risico inmiddels niet groter dat we per saldo meer geld verliezen als we geld blijven lenen aan Griekenland, dan als het land failliet gaat?
"Top op heden was dat in ieder geval niet zo. Toen Lehman Brothers in 2008 failliet ging, hebben de gevolgen daarvan onze schatkist alleen al 150 miljard euro gekost. Dat we nu in Nederland moeten bezuinigen is ook niet omdat we enkele miljarden lenen aan Griekenland, dat is omdat we nog last hebben van die kredietcrisis."

"In die situatie willen we niet weer belanden. En op dit moment kun je niet met zekerheid zeggen of Griekenland al zo geïsoleerd is dat een failliet geen nieuwe crisis zou uitlokken".

Dat klinkt alsof we Griekenland koste wat kost moeten steunen, omdat een failliet de kans blijft dragen op enorme gevolgen.
"Nogmaals, dat risico is wel veel kleiner geworden. Wij zullen ook niet bewust zo'n risico nemen, maar het is wel aan Griekenland om te voldoen aan alle bezuinigings- en hervormingseisen voor verdere leningen."

Heeft Nederland nu nog veel geld zitten in risicovolle landen als Portugal, Italië, Griekenland en Spanje (PIGS-landen)?
"Veel instellingen hebben inmiddels de tijd gehad om afschrijvingen te doen, of hun aandeel in de PIGS-landen te verkleinen. Zeker wat betreft Griekenland zijn de risico's sterk afgenomen, maar Nederland had daar van begin af aan al weinig geld in geïnvesteerd."

"In Spanje hebben Nederlandse bedrijven zoals pensioenfondsen nog wel relatief veel belangen zitten. Ondermeer in het Spaanse vastgoed dat nu zo onder druk staat."

Als de eurozone dankzij alle maatregels overeind blijft, zijn dus behalve de zuidelijke landen ook onze financiële instellingen daarbij gebaat. Hoe betalen zij daarvoor terug?
"We hebben de afgelopen anderhalf jaar al enorme hervormingen doorgevoerd op het gebied van toezicht en bonussen. De grootste in de geschiedenis van de Nederlandse financiële sector. En al die extra regels moet de sector zelf betalen."

"Een ander belangrijk aandeel wordt geleverd met de bankenbelasting van jaarlijks 600 miljoen euro. Dat loopt op tot 12 miljard in 20 jaar. Als we banken nog méér zouden belasten, zou dat alleen maar worden doorberekend aan de consumenten en het midden- en kleinbedrijf."

"De overheid heeft uiteindelijk de grote klap van de crisis opgevangen met een enorme toename van de staatsschuld. Dat wordt nu uitgesmeerd over de bedrijven, banken en mensen."

Mocht het toch nog misgaan in de eurozone, heeft u dan ook voor de Nederlandse banken instructies klaarliggen over hoe te handelen?
"Ik heb al vaker gezegd dat een goede minister verschillende scenario's voorbereidt. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de overheid. Maar onze hoofdroute is nog steeds om de eurozone bij elkaar te houden."

Tot slot. Uit een artikel onlangs in de Volkskrant kwam premier Rutte naar voren alsof hij zich in Europa zeer kritisch opstelt, op het flauwe af. Zelf spreekt u echter van een 'pro-Europees' kabinet. Is er binnen dit kabinet sprake van een CDA-mond en een VVD-mond als het om Europa gaat?
"We hebben gezamenlijk één Europese lijn en koers uitgezet. En het is volgens mij pro-Europees als je door strenge hervormingen ervoor zorgt dat de begrotingen van eurolanden en de economie op weer orde worden gebracht."

"Dat Rutte Europese afspraken nog eens extra overleest en streng naar de teksten kijkt, is niet anti-Europa maar juist goed, dat doe ik ook. Voor je het weet wordt de kaas van je brood gegeten in Brussel."

Lees alles over de schuldencrisis