DEN HAAG - De VVD wil uiteindelijk naar een huursector die 100 procent geliberaliseerd is. Dat zegt VVD-Kamerlid Betty de Boer in een interview met NU.nl.

In een ideale situatie worden volgens haar alleen lage inkomens bijgeplust om de huur te kunnen betalen.
 
Deze huurtoeslag kan weer worden betaald uit de hogere, marktconforme huren.
 
"Het zou ongekende investeringen lostrekken als je de markt morgen zou opengooien", stelt ze.
 
Volgens haar worden momenteel de huren kunstmatig laag gehouden, waardoor het voor investeerders niet aantrekkelijk is om nieuwe huurwoningen te bouwen.
 
"Die investeerders zeggen: ik ben wel gek. Ik ben meer aan kosten kwijt dan dat het oplevert", aldus De Boer.
 
"Meer investeren betekent meer bouwen, dus meer aanbod, dus een lagere huur. Zo simpel werkt de markt."
 
Het VVD-Kamerlid haalt uit naar de SP die volgens haar juist zorgt dat de wachtlijsten voor huurwoningen in stand blijven.
 
"De SP zegt altijd dat het opkomt voor de lagere inkomens. Integendeel! Zij blokkeren huurverhogingen, waardoor mensen veel te lang voor 300 euro per maand blijven wonen."
 
"Wat is daar sociaal aan? Die mensen verdienen dan al veel meer."
 
In de afgelopen jaren heeft het kabinet al stappen gezet door de huren voor inkomens boven de 43.000 euro met 5 procent te verhogen. Daaronder kunnen de huren met 1 procent omhoog.
 
Wat is het grootste probleem op de woningmarkt?
 
"Tot 2020 hebben we 500.000 woningen nodig. Dus de vraag is groot. Maar de markt ligt stil door gebrek aan consumentenvertrouwen."
 
"En de link wordt nooit gelegd, maar doordat de staatsschuld oploopt moet Nederland meer lenen op de kapitaalmarkt en daardoor stijgt de hypotheekrente. Dat is dus nog eens een extra reden om de staatsschuld naar beneden te krijgen."
 
De hypotheekrenteaftrek is een stevige last op die overheidsfinanciën.
 
"Wij zijn voor stimuleren van woonbezit, omdat je dan op je zestigste een stukje vermogen hebt opgebouwd dat je naar gelieven kunt inzetten. Maar je moet wel aflossen. Anders houd je een schuld en daar was de hypotheekrenteaftrek niet voor bedoeld."
 
Maar die aftrek is toch net zo marktverstorend als de subsidie op de huurmarkt?
 
"Je kunt het niet vergelijken. De huursubsidie is bedoeld voor mensen die het niet kunnen betalen. Bij de koopmarkt moet je het terugvoeren tot de inkomstenbelasting. Die is in Nederland het hoogst. De inkomens boven de 65.000 euro betalen 90 procent van alle inkomstenbelasting."
 
Doe daar wat aan dan.
 
"Dat willen we gaan doen via de arbeidskorting. Maar we beloven geen cadeau's die we niet waar kunnen maken."
 
Jullie willen bestaande hypotheken ontzien. Oneerlijk ten opzichte van mensen die volgens de nieuwe regels een hypotheek willen aangaan, zeggen sommigen.
 
"De bestaande gevallen willen we ontzien, omdat het heel ingrijpend is voor mensen als de spelregels tijdens het spel worden veranderd."
 
"Ze moeten dan ineens veel meer gaan aflossen dan ze op hadden gerekend. Bovendien willen we starters ondersteunen door voor hen de overdrachtsbelasting af te schaffen.
 
Wordt de hypotheekrenteaftrek ook niet in stand gehouden door de angst dat het een groot effect heeft op de huizenprijzen?
 
"Ik denk dat je er maar eens over op moet houden om er over te spreken. Dat brengt juist onzekerheid bij mensen."
 
Jullie hebben veel plannen uit het Lente-akkoord overgenomen in het verkiezingsprogramma. Wat doen jullie met de kritiek van experts die zeggen dat de plannen uit het Lente-akkoord desastreus zijn voor de woningmarkt?
 
"Daarom willen we de overdrachtsbelasting voor starters afschaffen en vinden we ook dat starters meer mogen lenen, bijvoorbeeld om de kostenkoper te kunnen financieren."
 
"Ik denk echt dat we een mooi pakket hebben. Maar het allerbelangrijkste nu is het herstel van het consumentenvertrouwen."
 
"En daarbij: ik ken geen econoom die hetzelfde zegt. Ze vinden allemaal wat anders."

Lees alles over de verkiezingen op onze special