DEN HAAG - CDA-leider Sybrand van Haersma Buma haalde in zijn persconferentie naar aanleiding van de presentatie van de CPB-doorrekeningen hard uit naar andere partijen. 

"Bij de linkse partijen en de PVV worden banen vernietigd. Bij de PvdA zelfs op de korte termijn al", aldus Buma.

"Bij de VVD wordt de rekening betaald door de zieken en de ouderen." 

Hij erkende dat het CDA-programma pas op de langere termijn loont. "Het CDA schept 180.000 banen voor de lange termijn. De gevolgen voor gezinnen op de korte termijn willen we beperken door lastenverlichting."

Werkgelegenheid

SP-leider Emile Roemer verdedigde de CPB-conclusie dat zijn partij uiteindelijk slecht scoort op werkgelegenheid op de lange termijn.

"Wij zorgen voor een land waar je ook echt in wilt wonen", zei Roemer. Volgens hem scoren andere partijen op dit punt goed door 'pulpbanen' in plaats van echte banen.

Dat de SP komende jaren de lasten voor het bedrijfsleven verhoogt vindt de partij verdedigbaar, omdat afgelopen jaren de rekening vooral bij de gezinnen is komen te liggen.

In de persconferentie verdedigde financieel woordvoerder van de SP Ewout Irrgang de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd. De SP was hier altijd tegen.

In de SP-plannen wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd en volgt vanaf 2025 de levensverwachting. Volgens het CPB loopt de SP daarmee gelijk aan de plannen uit het begrotingsakkoord.

Lastenverlichtingen

VVD-fractievoorzitter Stef Blok stelde dat zijn verkiezingsprogramma het overheidstekort structureel wegwerkt, maar in 2017 wordt dit net niet gehaald.

Volgens hem komt dit door de ingeboekte lastenverlichtingen. Hij denkt niet dat dit voor problemen met Brussel zal zorgen. Blok hoopt in 2017 245.000 nieuwe banen te hebben gecreëerd. 

PvdA

De PvdA stelt dat de cijfers aantonen dat het Nederland 'sterk en sociaal' uit de crisis loodst.

De partij gaat er prat op dat het de koopkracht voor gezinnen tot twee keer modaal verhoogt. In een reactie laat de PvdA weten dat zij aantonen dat de forenzentaks en btw-verhoging dus niet nodig zijn.

Tijdens een persconferentie bekritiseerde PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk het CPB. Volgens hem is het niet terecht dat de onderwijsinvesteringen niet worden doorgerekend in de werkgelegenheidscijfers.

Ambitieus

GroenLinks-leider Jolande Sap noemt haar programma, waarbij de lasten vooral door de rijksten en vervuilers worden betaald, 'ambitieus'.

"GroenLinks lost de huidige crisis eerlijk op en voorkomt ook de volgende. Daar is ambitie voor nodig. Met ‘business as usual’ dient de volgende economische of ecologische crisis zich zo weer aan", aldus Sap.

"Wij zorgen voor een ambitieuze groene omslag. Door op termijn 200.000 banen te creëren, door mensen uit uitzichtloze posities te halen, door het meest van iedereen te investeren in onderwijs, door te breken met onze olieverslaving.”

Hervormen

D66-leider Alexander Pechtold stelt dat hervormen loont. "D66 brengt niet alleen de schatkist op orde, maar zorgt er ook voor dat de economie blijft groeien", stelt hij.

"Ik ben er trots op dat onze plannen voor het onderwijs het beste werken van alle partijen. Onze hervormingsagenda is niet alleen ambitieus, maar ook evenwichtig en realistisch. Dit programma kan de kern zijn voor een regeerakkoord van een stabiel kabinet."

Geert Wilders (PVV) twitterde dat zijn partij het beste scoort op koopkracht, economische groei en bestrijding van de werkloosheid.

Lees alles over de verkiezingen op onze special

CPB presenteert doorrekeningen