DEN HAAG - Iedere jongere die 3 maanden werkloos is, moet van zijn gemeente een aanbod krijgen voor stage, leerwerkplek of baan.

Dat staat in een plan dat de PvdA zaterdag heeft gepresenteerd om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ze heeft hiervoor voor volgend jaar in haar verkiezingsprogramma 150 miljoen euro gereserveerd.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de jeugdwerkloosheid flink oploopt. Het kabinet blijft volgens Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer ''oorverdovend stil’’ hierover.

Het verplichte leerwerkaanbod dat de PvdA wil, moet voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant komen te staan. Volgens de partij zijn er in Finland en Zweden goede ervaringen mee opgedaan.

Doorleren

In het PvdA-plan staat verder onder meer dat doorleren gestimuleerd dient te worden en dat er overeenkomsten moeten komen met lagere overheden om meer jongeren en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Ook wil de PvdA het onderwijsaanbod verbeteren, zodat studenten niet met vage opleidingen worden klaargestoomd voor sectoren waarin geen werk is te vinden .

Alles over de verkiezingen