AMSTERDAM - De PvdA en SP dienen een initiatiefwet in om de langstudeerboete van tafel te krijgen. Dat laten de twee fracties vrijdag weten.

De partijen komen met het voorstel daags na een debat in de Tweede Kamer over de boete. Hoewel een meerderheid van de maatregel af wil, lukte het de partijen donderdag niet om het eens te worden over een financiële dekking.

Tijdens het debat kondigde Tanja Jadnanansing (PvdA) al aan dat zij zelf met een initiatiefwet zou komen. Haar initiatief wordt gesteund door Jasper van Dijk (SP).

Beide politici zijn het wel eens geworden over de financiering. Met hun initiatiefwet wordt de invoering van de boete met terugwerkende kracht per 1 september opgeschort tot 1 januari 2013.

Dat kost 62 miljoen euro, wat beide partijen betalen van een 'meevaller in de studiefinanciering'. Tijdens de formatie kan dan worden gezocht naar een structurele oplossing.

'Geen debat'

De wet kan op z'n vroegst over een aantal weken worden behandeld in de Kamer. Door het voorstel van PvdA en SP lijkt een nieuw debat met de voltallige Tweede Kamer, zoals GroenLinks wil, vooralsnog van de baan.

SP-Kamerlid Van Dijk is op zich niet tegen een debat volgende week, maar hij wil zeker weten dat dat ook resultaat oplevert.

Onzekerheid

Ook PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing wil voorkomen dat een nieuw debat een vergelijkbaar onbevredigend einde heeft als donderdag. ''Ik ben zeer teleurgesteld over de uitkomst van gisteren'', aldus Jadnanansing. ''Het draagvlak voor de langstudeerboete is tot het nulpunt gedaald'', aldus Van Dijk. ''Laten we de onzekerheid voor studenten snel wegnemen."

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi is zeer verbaasd dat zijn voorstel tot een debat volgende week alleen steun krijgt van de Partij voor de Dieren. ''Het gaat waarschijnlijk niet lukken'', constateert hij vrijdag.

Dekking

In het parlement ontstond vorige week een meerderheid die de boete wil schrappen, nadat CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma zich ertegen uitsprak.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) bleef echter bij handhaving van de maatregel. Hij wil de boete enkel schrappen als dat financieel is gedekt. Met het schrappen van de langstudeerdersmaatregel is op termijn zo'n 400 miljoen euro gemoeid.

De boete houdt in dat studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen een boete van 3000 euro moeten betalen. Ook de onderwijsinstellingen kost het 3000 euro extra.