SP-leider Emile Roemer laat zich niet gek maken door de reële mogelijkheid dat zijn partij de grootste wordt. "Ik ben zelfverzekerd en geloof in mijn verhaal."

Voelt u wel enige druk?

"Gezonde spanning heb ik natuurlijk. Maar ik weet waar ik voor sta en wat ik allemaal gezien heb afgelopen jaren."

U zei in het FD 'over my dead body' bij de vraag of u de Europese boete ging betalen als Nederland zich niet aan de begrotingsregels houdt. Die uitspraken gingen de landsgrenzen over. Schrok u daarvan?

"Ik schrik niet zo gauw. Ik heb me er over verbaasd. Ik roep dat al een jaar."

Het was geen nieuws?

"Het was geen nieuws, maar het is verkiezingstijd. Dan worden er uitspraken op de weegschaal gelegd."

Maar voor eens en altijd. Gaat u de boete betalen of niet?

"Ik zit er hard in. Ik vind dat je altijd de omstandigheden mee moet laten wegen bij beslissingen. Regels mogen niet belangrijker worden dan mensen. Ik neem niks van die uitspraken terug."

Hoe heeft u de vakantie gebuikt om u voor te bereiden op de campagne?

"Ik ben een weekje op vakantie geweest. Verder heb ik de tijd gebruikt om veel te lezen en veel te spreken met mensen die deskundig zijn. Maar eigenlijk deed ik dat daarvoor ook al."

Er werd gezegd dat u wat kennisachterstand had, met name met betrekking tot de economie.

"Ach, sinds ik fractievoorzitter ben hou ik me al met de economie bezig. Ze maken me niks meer wijs, maar de andere partijen spinnen graag. Om je weg te zetten."

Bij elke aanval wordt de SP groter, lijkt het.

"Het klopt wel dat we nu een bijzondere positie hebben. Maar dat is niet voor niks. Mensen zien hoe liberale oplossingen uit de crisis er uit zien. Mensen zitten op de nullijn, er komt een forensenbelasting, de btw gaat omhoog."

"Dat zijn niet de maatregelen om uit de crisis te komen. En zeker niet als we een sociaal land willen met een sterke publieke sector, met toegankelijke zorg, onderwijs en veiligheid."

"Dit zijn misschien wel de meest historische verkiezingen ooit."

Historisch omdat de SP nu meedoet om de hoofdprijs en niet de PvdA?

"Nee, mensen moeten nu die fundamentele keuze maken, want ze zitten er straks wel voor vijf jaar aan vast. We hebben gezien dat de marktwerking de zorg alleen maar duurder maakt, we hebben gezien wat er gebeurt als je de financiële sector vrij spel heeft, we hebben gezien dat er alleen maar minder werk is door het liberale beleid."

"Als je denkt dat het socialer kan dan heb je wat partijen aan de andere kant zitten, zoals de SP."

De kritiek op de SP is dat jullie alleen investeren en niet bezuinigen. Kunt u dat beeld wegnemen?

"Ja hoor, we zijn een hele normale politieke partij die daar gewoon keuzes in maakt. We snijden in marktwerking in de zorg, bureaucratie en verspilling in de zorg en in het onderwijs. Bij defensie, bij de zorgtoeslag. De inhuur van externen. Dat gaat bij elkaar om mil-jar-den."

De SP is een hele normale partij? Is dat een verandering ten opzichte van een aantal jaar geleden?

"Nee, maar de omstandigheden zijn wel veranderd. Als nieuwe partij verzet je je tegen de heersende politieke orde. Dat vergt andere politiek dan wanneer je op 35 zetels staat."

Is dat gekoppeld aan de peilingen dan?

"Nee, het gaat om je ervaring. Je moet je bewijzen als partij: de raadsleden, de wethouders, de Kamerleden. Dat ben je verplicht richting de kiezer, want je vraagt het vertrouwen van mensen. Dat is het grootste goed."

"Die mensen willen iets terugzien, de partij wordt volwassener. Op gegeven moment ben je als organisatie en qua manskracht groot genoeg om toe te treden tot het landsbestuur."

Tot slot nog een vraag van een NUjij'er. Hoe denkt de SP de werkgelegenheid te laten groeien als jullie alleen maar de succesvolle ondernemers middels een hoog tarief belasten?

"We doen heus geen gekke dingen. Het klopt dat we een hogere bankenbelasting willen, een hogere winstbelasting en een vermogensheffing. Natuurlijk hebben we daarbij gekeken naar de belastingdruk in omringende landen als Duitsland en Frankrijk."

"De winstbelasting komt in onze plannen op hetzelfde niveau als in Duitsland. Dus wat is daar nou zo raar aan?"

Heeft u ook gekeken wat het effect is van een verhoging van de winstbelasting op de werkgelegenheid?

"Nee, maar ik heb wel gezien dat wij ons goed kunnen vergelijken met andere landen. Vergis je niet, de belastingen voor bedrijven zijn afgelopen jaren fors naar beneden gegaan. En als je dan de boel op orde moet krijgen mag je ook van die kant wat vragen."

Maar de economische situatie is al zo fragiel en de SP is juist voorstander van investeren in de economie.

"Daarom doen we het alleen bij bedrijven die meer dan 200.000 euro winst maken. Ook hebben we een heel plan om het midden- en kleinbedrijf te helpen, investeren we in de bouwsector en willen we het voor bedrijven makkelijker maken om ouderen aan te nemen."