AMSTERDAM - Het Nederlandse begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,7 procent.

Dat is 0,2 procentpunt gunstiger dan waar de vijf partijen van de Kunduz-coalitie dit voorjaar met hun akkoord op uit kwamen. Dat blijkt uit een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB).

De Nederlandse economie trekt in 2013 aan met een bescheiden groei van 0,75 procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 0,5 procent dit jaar, aldus het CPB.

Gunstiger

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de Nederlandse economie zich dit jaar gunstiger ontwikkelt dan het CPB in juni raamde. De export en de overheidsbestedingen zijn het eerste halfjaar van 2012 meer gegroeid dan in juni werd voorzien. Wel is er een iets forsere krimp van de particuliere consumptie.

Per saldo resulteert dat in een geringere daling van de omvang van de Nederlandse economie dan eerder geraamd. In 2012 is de inflatie 2,25 procent en neemt de koopkracht af met 2 procent. In 2013 is dat respectievelijk 2 procent inflatie en een afname van de koopkracht met 0,75 procent.

De werkloosheid loopt in 2013 waarschijnlijk op naar een jaargemiddelde van bijna 6 procent, ofwel 515.000 personen.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CPB en CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Sjors Rodenburg

Kunduzakkoord

Met het begrotingsakkoord werd beoogd aan de Europese norm van 3 procent te voldoen. Het akkoord kwam uit op 2,9 procent. Als Nederland niet aan de Europese norm zou voldoen, dan dreigde voor ons land een boete.

Inmiddels hebben meerdere Kunduz-partijen al aangekondigd wijzigingen te willen aanbrengen in het Kunduzakkoord, zij nemen hun eigen verkiezingsprogamma's als uitgangspunt.

Maandag komt het CPB met de doorrekeningen van deze programma's. Daarbij geeft het bureau nog aan dat de nieuwe cijfers niet zijn gebruikt bij deze doorrekeningen.

Onzekere tijden

Volgens minister Jan-Kees de Jager van Financiën geeft de prognose consumenten en bedrijven het vertrouwen dat de overheid in staat is het tekort voldoende terug te brengen. 

"Tegelijkertijd verkeren we nog steeds in onzekere tijden", aldus De Jager. Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de uitkomst een "mooie meevaller voor de schatkist."

Vakbondsvoorzitter Jaap Smit (CNV) stelt nog niet te blij te worden van de cijfers. "We kampen met zes procent werkloosheid, ruim 500.000 mensen zonder baan, en een nog steeds dalend consumenten-vertrouwen", aldus Smit.

BBP

In de raming van het CPB trekt de Nederlandse economie in 2013 aan met een bescheiden groei van 0,75 procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van 0,5 procent dit jaar. Op Prinsjesdag wordt de definitieve raming gepubliceerd. 

Beweeg de cursor over het diagram om de bedragen te zien. De gegevens zijn afkomstig van CPB en CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Sjors Rodenburg