DEN HAAG - De PVV legitimeert antisemitisme in Europa door de uitspraken van PVV-Kamerlid Dion Graus dat joden dieren ritueel martelen.

Dat zegt voormalig PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven in een interview met NU.nl.

Hij zegt dit naar aanleiding van eerder gedane voorstellen van PVV-Kamerlid Dion Graus om niet alleen het onverdoofd ritueel slachten te verbieden, maar alle rituele slacht en de import van ritueel geslacht vlees.

In het huidige verkiezingsprogramma van de PVV is opgenomen dat rituele slacht moet worden verboden.

Kortenoeven zegt daarover: "De eerste anti-joodse maatregel van nazi-Duitsland was het verbieden van het ritueel slachten."

"Graus heeft gezegd dat joden ritueel dieren martelen. Dat soort uitspraken gaat over de landsgrenzen en daarmee legitimeert de PVV antisemitisme in Europa en dat is levensgevaarlijk."

Waarschuwen

De ex-PVV'er was afgelopen week in Amerika om joodse organisaties te waarschuwen voor de plannen van de partij van Wilders.

Hij zegt namens het hoofd van de joodse gemeenschap in Amsterdam, Ronnie Eisenmann, een verklaring te hebben doorgegeven dat de PVV een bedreiging is voor de joodse gemeenschap in Nederland en in Europa.

"Wilders zegt: De islamisering is een groot gevaar en ik kan daar wat aan doen als jullie mij helpen. Maar zijn eigen meneer Dion Graus beschadigt de Joodse gemeenschap in Nederland. Ik vind dat een grote schande", stelt Kortenoeven.

Hij roept de PVV op het verbod op rituele slacht uit het verkiezingsprogramma te schrappen en eventueel Graus uit de fractie te zetten.

Het feit dat Eisenmann hem heeft gevraagd de verklaring over te brengen, geeft volgens Kortenoeven aan dat het hier niet gaat om een rancuneuze actie van de voormalig PVV'er.

Intimidatiepolitiek

Kortenoeven stelt verder dat de Kamerleden De Roon, Driessen, Hernandez, Van Klaveren en Bosma het met hem eens waren dat er tegen het voorstel van de Dierenpartij (PvdD) moest worden gestemd om de onverdoofd rituele slacht te verbieden. Zij zouden echter zijn gedraaid door de 'intimidatiepolitiek' van Wilders.

Kortenoeven vreest dat de jongensbesnijdenis de volgende 'anti-joodse maatregel' wordt die ook door de PVV gesteund zal worden.

"Je kan niet aan de ene kant zeggen dat je bezwaar hebt tegen marteling van dieren om een religieuze opvatting en tegelijkertijd geen uitzondering maken voor baby's van acht dagen oud die worden gemutileerd vanwege een religieuze opvatting."

Onderscheid

Wilders had dit volgens hem kunnen voorkomen door een onderscheid te maken tussen een ideologie, zoals hij de islam ziet, en een religie, zoals hij het jodendom ziet.

"Die besnijdenis is essentieel. Je kunt niet joods zijn zonder die besnijdenis. Als het zou worden verboden betekent dit dat joden moeten verhuizen naar landen waar dit wel mag worden toegepast."