DEN HAAG - Als Noord-Europa er niet in slaagt om binnen een jaar een eigen munt te hebben moet in Nederland de 'florijn' worden ingevoerd.

Dat zegt DPK-lijsttrekker Hero Brinkman tegen NU.nl. Hij vreest dat steunoperaties aan Zuid-Europa de waarde van de Euro verder onder druk zetten.

Eerder opperde de PVV, de voormalige partij van Brinkman, al om terug te keren naar een nationale munt.

De Florijn zou volgens DPK naast de euro als betaalmiddel in Nederland moeten gaan dienen. Zij zijn daarnaast als een van de weinige partijen voorstander van de introductie van de 'neuro'.

Deze neuro zou moeten gaan gelden voor de economisch sterkere Noord-Europese landen, waardoor deze geen last heeft van de achterblijvende Zuid-Europese landen.

Nederland moet zich daar in zijn ogen hard voor gaan maken. Mocht dit op niks uitdraaien dan wil hij overstappen op de florijn.

Goud

Brinkman wil dat deze munt waardevast is en daarvoor moet veel Nederlands goud worden teruggehaald uit het buitenland. Dit goud zou dan als dekking kunnen dienen.

Volgens de DPK-leider ligt 90 procent van het Nederlandse goud opgeslagen in het buitenland.

"Indien we ons goud kwijt raken zullen we internationaal geen enkele rol van betekenis meer kunnen spelen", aldus Brinkman.

"Ik ben er daarom groot voorstander van dat het Nederlands goud binnen Nederland wordt gebracht, zodat we rustig plannen kunnen maken voor de neuro of de introductie van de florijn."

Neuro

Een onderzoek naar de neuro, zoals voorgesteld door de ChristenUnie, vindt Brinkman geen goed idee.

"Indien we wetenschappelijk en politiek klaar zijn met dit onderzoek zijn we 2 jaar verder en vele honderden miljarden euro’s steun aan Zuid-Europa armer."

De florijn is als benaming afkomstig uit Florence en overgewaaid naar Nederland. Vandaar dat ten tijde van de gulden het valutateken 'F' of 'Fl' werd gebruikt.