DEN HAAG - De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moet actief onderzoeken of staatsgeheimen nog wel het etiket staatsgeheim moeten dragen.

Dat concludeert de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een rapport (pdf) dat minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de AIVD nauwelijks structureel beziet of staatsgeheimen na verloop van tijd nog wel geheim moeten blijven. Dat is tegen de eigen regels van de dienst.

In de praktijk gebeurt dat alleen op bij het uitbrengen van ambtsberichten of wanneer er een verzoek komt om inzage van documenten.

Het zogeheten actief derubriceren van staatsgeheime informatie is complex, maar het maatschappelijke belang is gediend met een zo groot mogelijke transparantie, aldus de CTIVD. De AIVD moet de geheime informatie structureel nalopen. 

Uitgelekt

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken had de CTIVD om het onderzoek gevraagd op verzoek van de Tweede Kamer. Aanleiding was een zaak waarin een AIVD-medewerker staatsgeheime gegevens heeft uitgelekt naar De Telegraaf.

Daarop ontstond in de Tweede Kamer discussie over de vraag of de AIVD informatie op juiste manier als staatsgeheim rubriceert.