DEN HAAG - De PvdA wil dat banken die meewerken aan belastingontduiking door rijke mensen hard worden aangepakt. 

Recent bleek uit onderzoek dat de superrijken wereldwijd zo'n 21 biljoen dollar aan zwart geld in het geheim hebben gestald.

In een woensdagavond gepresenteerd plan komt de PvdA met verscheidene voorstellen om de financiële sector te hervormen, om op die manier een nieuwe crisis te voorkomen.

Samsom wil dat banken weer eerlijk gaan bankieren. Volgens hem zijn veel bankactiviteiten nu weinig meer dan duur betaalde gebakken lucht.

In het plan komen voornamelijk voorstellen terug die ook in het PvdA-verkiezingsprogramma zijn opgenomen, zoals Europees toezicht op banken, hogere kapitaalbuffers, de aanpak van bonussen en strengere controle op nieuwe financiële producten.

Gescreend

Verder wil de PvdA onder meer dat de 200 hoogstgeplaatste medewerkers bij een bank zorgvuldig gescreend worden en nagegaan wordt of ze in het verleden onverantwoorde risico's hebben genomen.

Samsom vreest dat zonder veranderingen de problemen blijven bestaan en de financiële sector de Nederlandse economie opnieuw aan de rand van de afgrond brengt. ,,We willen nooit meer in de situatie komen dat we banken moeten redden om het spaargeld van kleine spaarders veilig te stellen'', aldus Samsom.