DEN HAAG - De PvdA wil dat de sport ontzien wordt bij nieuwe bezuinigingen en er in het onderwijs meer aandacht voor komt.

Zo moet volgens de partij de gymles op de basisschool een zwaarder vak worden, dat gegeven wordt door een vakdocent. ''Zo leiden we de Ranomi's van de toekomst op'', zegt PvdA-Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing woensdag.

De PvdA presenteert woensdag een actieplan topsport. ''De afgelopen weken zagen we hoe Ranomi Kromowidjojo en Epke Zonderland een heel land in beroering brachten. Veel kinderen zijn hierdoor geïnspireerd om zelf ook te gaan sporten. Wij willen dat het mogelijk blijft voor ieder kind om een topprestatie te leveren.''

Volgens Jadnanansing zijn de prestaties van Nederland op het gebied van topsport mogelijk door de brede basis die er in Nederland is in de sport, zoals verenigingen, vrijwilligers en amateursporters.

De PvdA wil ook de belastingvrijstelling voor de sponsoring van sportverenigingen verhogen.