RIJSWIJK - De PvdA, SP en GroenLinks hebben zaterdag een oproep gedaan voor 'gelijke rechten' voor werksters ten opzichte van andere werknemers.

De hulpen in de huishouding moeten in ieder geval gegarandeerd zijn van het minimumloon.

Maar liever ziet Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA nog dat in de huishoudelijke dienstverlening met vakbonden een cao wordt afgesproken, zodat de hulpen betere arbeidsvoorwaarden krijgen.

De PvdA, SP en GroenLinks deden hun oproep naar aanleiding van een onderzoek van de Volkskrant, waaruit blijkt dat de positie van werksters bij particulieren in Nederland veel slechter is dan in andere Europese landen. In landen als België, Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland zijn hulpen in huis beter af, omdat ze daar dezelfde rechten hebben als andere werknemers.

Zwart werken

Buiten de medewerkers in de thuiszorg is in Nederland zwart werken de norm voor werksters. Andere landen zijn dankzij overheidssubsidie erin geslaagd het omvangrijke zwarte circuit van werksters terug te dringen.

De PvdA, SP en GroenLinks hebben ook al eerder in de Kamer met CDA en SP erop gewezen dat in Nederland de omstandigheden voor werksters slecht zijn. De partijen hebben in het verleden diverse voorstellen gedaan om de positie van deze werknemers te verbeteren.

Vakbond

Maar Kamp heeft dit voorjaar nog afwijzend gereageerd op een petitie van FNV Bondgenoten, waarin de vakbond vroeg de positie van huishoudelijk werkers gelijk te trekken met andere werknemers. Volgens hem zijn de bijbehorende werkgeversverplichtingen en administratieve lasten ''te duur of te omslachtig'' en zal dit ten koste gaan van de werkgelegenheid, omdat mensen thuis meer zelf gaan doen of het werk meer verdwijnt in het zwarte circuit.

Er geldt nu een zogeheten regeling dienstverlening aan huis om het werk uit het illegale circuit te halen. Particulieren kunnen daarmee mensen maximaal 3 dagen in de week inhuren voor klussen in en rond het huis tegen tenminste het minimumloon. Maar de inhuurder hoeft hierover niks op te geven en geen loonbelasting en premies te betalen.